Cisterner

Oljecisterner omges med detaljerade föreskrifter för att skydda miljön

I naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor finns bestämmelser om cisterner och vilka kontroller som ska göras. Mark, vatten, växter och djur skadas vid utsläpp från läckande cisterner. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnena i oljan. Eventuella skador kan endast upptäckas vid en kontrollbesiktning av cisternen.

Om du ska installera en cistern som berörs av Naturvårdsverkets föreskrifter ska du anmäla installationen till miljökontoret. Blanketten “anmälan om att installera en cistern” hittar du nedan under rubriken “Blanketter”.

Cisterner ska med jämna mellanrum kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan. Olika kontrollintervaller gäller för olika cisterner, vilket framgår av Naturvårdsverkets föreskrifter. Vilka som är behöriga och utför kontroller i Sundsvall kan du läsa om på Swedacs hemsida.

Efter besiktningen skriver besiktningsmannen en kontrollrapport. Kontrollrapporten ska förvaras av dig som använder cisternen och visas upp för miljökontoret vid begäran.

Om du inte längre ska använda en cistern, ska den tömmas och rengöras. Avfallet som uppkommer vid rengöring och tömning är farligt avfall. I första hand lämnas cisternen för skrotning, i annat fall ska åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas på nytt. Om du ska sluta använda en cistern, ska du göra en anmälan till miljökontoret. Blanketter finner du nedan.

Läs mer om cisterner hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)

Blanketter

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.