Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Vid yrkesmässig hygienisk verksamhet är det viktigt att lokalen är lämpligt utformad och att det finns goda hygienrutiner.

Särskilda krav gäller för verksamheter där hudbarriären bryts: tatuering (vanlig eller kosmetisk), piercing, fotvård, viss hudvård samt akupunktur. För att få starta en sådan verksamhet måste du anmäla till miljökontoret.

Så här går det till att göra en anmälan till miljökontoret:

Om du planerar att starta verksamhet där hudbarriären bryts så ska du göra en anmälan till miljökontoret. Första kontakten med miljökontoret kan gärna vara per telefon eller e-post, och gärna i ett tidigt skede så att vi kan ha en bra dialog om lokalutformning med mera. Formellt sett ska den skriftliga anmälningsblanketten skickas in minst 6 veckor innan du planerar att starta. Bifoga ritning och kopia på dina egenkontrollrutiner. Ju bättre underlag du skickar desto snabbare och enklare får du svarsbeslutet.

När miljökontoret har tagit emot din anmälan kontrollerar vi först att alla uppgifter som behövs för att bedöma verksamheten finns med. Om anmälan är komplett, så brukar nästa steg vara att boka in ett besök på plats. Vid inspektionen  granskar miljökontoret lokalen och utrustningen, samt ställer frågor om företagets egenkontrollrutiner.

Sedan finns tre olika vägar som anmälningsärendet kan ta:

  • Om allt är bra så avslutar miljökontoret anmälningsärendet genom att besluta att inte ställa några krav.
  • Om det finns risker för hälsan eller miljön kan miljönämnden antingen ställa krav på förbättringar genom att besluta om föreläggande

eller

  • besluta att förbjuda den verksamhet som innebär en risk.

Om du startar din verksamhet utan att skicka in en anmälan, riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor. Är din verksamhet inte anmälningspliktig så behöver du inte skicka in någon anmälan.

Miljökontoret tar ut avgifter för anmälan och för återkommande tillsyn. Mer information finns på sidan om avgifter.

Tänk på att lokalen ska vara lämplig och hygienen ska vara god. Du ska ha både kunskap och goda rutiner i ditt arbete. Det kallas egenkontroll. För anmälningspliktig verksamhet ska egenkontrollen vara utformad på ett visst sätt. Vi har gjort en broschyr om hygien, Hygien i hygienlokal.

Läs mer här:

Du som arbetar som tatuerare behöver dessutom följa Läkemedelsverkets regler om tatueringsfärger. Reglerna handlar både om vilka ingredienser som får ingå i färgerna och hur flaskorna ska vara märkta, samt om hur den skriftliga informationen till varje kund måste vara utformad. Läs om detta på Läkemedelsverkets webbsida

Kom ihåg att undersöka om du behöver söka bygglov om du ska ändra användningsområde för dina lokaler, eller om du ska göra någon nybyggnation. Mer information hittar du här:

Kontakt

Åsa Vidman Nilsson Miljöinspektör

060-19 11 93

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

1/1 - 8/5, 08:00 - 11:30, 13:00 - 15:30
11/5 - 11/9, 08:00 - 11:30, 13:00 - 15:00
14/9 - 31/12, 08:00 - 11:30, 13:00 - 15:30

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.