Folköl och tobak

Anmälan om försäljning görs hos kommunens enhet för serveringstillstånd.

Folköl

Du ska anmäla till kommunen om du vill börja sälja folköl i din butik eller servera folköl i en restaurang.

Kommunen får ta ut en avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med öl.

Tobak

Den som säljer tobaksvaror till konsumenter ska anmäla försäljningen till Sundsvalls kommun.

Kommunen får ta ut en avgift för tillsyn av den som säljer tobaksvaror.

Rökfritt i restauranger och serveringar

Samtliga restauranger och andra serveringar ska enligt lag vara helt rökfria.

Kontakt

Ruth Jonsson Handläggare socialtjänsten

060-19 10 73, 070-191 60 74

Urban Edlund Handläggare socialtjänsten

060-19 12 06, 073-275 32 44

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.