Folköl och tobak

Anmälan om försäljning görs hos kommunens enhet för serveringstillstånd.

Folköl

Om du vill börja sälja folköl i din butik eller servera folköl i en restaurang måste du anmäla det till kommunen. Det gör du enklast via vår e-tjänst för anmälan av folkölsförsäljning, eller skriftligen på särskild anmälningsblankett, se nedan.

Anmälan kostar inget men kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift som faktureras under hösten.

Tobak

Om du vill börja sälja tobaksvaror till konsumenter ska du anmäla försäljningen till Sundsvalls kommun, enheten för serveringstillstånd. Det gör du enklast via vår e-tjänst för anmälan av tobaksförsäljning, eller skriftligen på särskild anmälningsblankett, se nedan. Till anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram.

Anmälan kostar inget men kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift som faktureras under hösten.

Rökfritt i restauranger och serveringar

Samtliga restauranger och andra serveringar ska enligt lag vara helt rökfria.

Kontakt

Urban Edlund Handläggare socialtjänsten

060-19 12 06

Annika Sundström Alkohol/tobakshandläggare

060-19 22 30

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.