Bedriva verksamhet med djur

Här hittar du information om regler du måste förhålla dig till och vilka tillstånd du behöver för att bedriva verksamhet med djur.

Tillstånd för djur:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin.
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.
  • Kramorm som är längre än 1 meter eller giftorm.
  • minigris tyngre än 25 kilo.
  • 5 höns eller fler.

Ansökningsblanketten för tillstånd för djur hittar du längst ned på sidan, under ”blanketter”.

Här hittar du mer information om hur du söker tillstånd för olika verksamheter:

Har du många djur?

Om du har många djur kan du även behöva söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Ansökningsblanketterna finns på Jordbruksverkets hemsida:

För att starta ett litet lantbruk behöver du i de flesta fall inga tillstånd. Men du måste se till att djuren har det bra och att det inte blir någon negativ miljöpåverkan.Om du planerar att ha 100 – 200 fjäderfän eller svin eller 100 – 400 nötkreatur eller hästar ska du anmäla det till oss på miljökontoret. Du hittar blanketten näst längst ned på sidan under rubriken ”blanketter”.

Om du bara ska syssla med växtodling eller om du har färre än 100 djur krävs det varken tillstånd eller anmälan.

Sök tillstånd hos Länsstyrelsen om du planerar för:

  • Fler än 200 djurenheter av fjäderfä och svin.
  • Fler än 400 djurenheter av nötkreatur och hästar.
  • För att yrkesmässigt eller i större omfattning hantera hästar eller sällskapsdjur, till exempel ridskola, kennel, hund- och kattpensionat

Ansök om tillstånd:

Ta hand om djuren:

På Jordbruksverkets webbplats hittar du information om hur du ska ta hand om dina djur för att de ska må bra och kunna bete sig så naturligt som möjligt. Där finns också information om sjukdomar, djurhälsopersonal, transporter och mycket annat:

För att undvika spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur tas om hand på ett säkert sätt. Döda djur ska normalt sändas till en godkänd eller registrerad anläggning eller mottagare. men hästar kan grävas ner på en annan plats om man följer kommunens anvisningar och den EU-lagstiftning som gäller. Innan du gräver ner hästen bör du kontakta miljökontoret för att få anvisningar om hur och var djurkroppen ska grävas ner.

Djurens välbefinnande regleras av:

Länsstyrelsen har tillsynsansvaret:

Miljöpåverkan

Bland annat växtskyddsmedel, konstgödsel, oljeprodukter och eventuellt gödsel från djur kan ge negativ miljöpåverkan. Miljökontoret utövar tillsynen och kan ge mer information.

Blanketter

Ansökan om tillstånd att hålla djur inom område med detaljplan

Anmälan för C-verksamhet med anvisningar (för dig som planerar ett lantbruk på 100-200 fjäderfän eller svin, alternativt 100-400 nötkreatur eller hästar).

Vill du veta mer?

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

16/9 - 14/5, 08.00 - 11.30, 13.00 - 15.30
15/5 - 15/9, 08.00 - 11:30, 13.00 - 15.00

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.