Avfall från företag och verksamheter

Företag har själva ansvar att hantera sitt avfall enligt miljöbalken och det finns regler för hur avfall får transporteras och hanteras.

Att tänka som företag, vid hantering av avfall:

  • Företaget kan tjäna pengar på att återanvända, återvinna och sopsortera.
  • De som transporterar och tar emot avfall måste ha tillstånd för det.
  • Om du ska köra ditt eget avfall kan det krävas tillstånd eller anmälan. Läs mer om hur du går tillväga här: transport av avfall, Länsstyrelsen Västernorrland.
  • Om du ska riva en byggnad behöver du oftast anmäla det och ibland också söka tillstånd till det. Läs mer om hur du går tillväga här: rivningslov och rivningsanmälan.
  • Om du hanterar farligt avfall, behöver du rapportera uppgifter. Läs mer om att rapportera farligt avfall.

Vill du veta mer?

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

1/1 - 9/5, 08:00 - 11:30, 13:00 - 15:30
10/5 - 12/9, 08:00 - 11:30, 13:00 - 15:00
13/9 - 31/12, 08:00 - 11:30, 13:00 - 15:30

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.