Använda offentlig plats, torghandel, uteserveringar med mera

Du som vill använda kommunens mark för olika aktiviteter måste ansöka om tillstånd och betala en avgift för tillståndet.

Du som vill använda annans mark måste alltid fråga fastighetsägaren om lov. Om du vill använda kommunens mark så upplåter vi marken, den offentliga platsen eller ett område som kommunen jämställt som en sådan mot en avgift.

Vem svarar på frågor och var söker du tillstånd?

Om du vill få information om möjligheten att stå på en viss plats för en viss aktivitet ska du kontakta kommunen. För att få själva tillståndet ansöker du hos polisen, de i sin tur skickar förfrågan för yttrande hos kommunen, det vill säga att kommunen avgör om det är lämpligt att hyra ut platsen för den aktivitet som du planerar.

Upplåtelse av offentlig plats kräver alltid polistillstånd

Använd särskild ansökningsblankett som finns att hämta hos polisen. Ansökningsavgift ska betalas när ansökan lämnas in. Information om upplåtelse av offentlig plats finns på polisens hemsida, där finns även deras ansökningsblankett.

Vad kostar det att stå på kommunens mark?

Storleken på avgiften är beslutad av stadsbyggnadsnämnden. Avvikelser kan ske om det finns anledning till det.

Kostnad för upplåtelse av kommunal mark finns i dokumentet Avgifter och taxor stadsbyggnadskontoret

Frågor om användande av kommunens mark besvaras av:

Maud Nilsson
Torghandel, administration
Stadsbyggnadskontoret
Telefon:060-19 12 67, 070-286 91 82

Vissa upplåtelser är avgiftsfria:

  • politiska partier vid exempelvis torgmöten
  • lotteriförsäljning och dylikt
  • informationsaktiviteter för föreningar

Kontakt

Maud Nilsson Teknisk assistent, administration torghandel

060-19 12 67

Sundsvalls kommun
Mark- och exploateringsavdelningen
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.