Uteserveringar

Här kan du läsa om hur du gör för att söka tillstånd om uteservering kopplat till din restaurang eller ditt café.

Det kan finnas omständigheter som påverkar dina möjligheter att ha uteservering det är därför viktigt att du hör av dig till oss.

För att få ha uteservering måste du söka tillstånd hos polisen varje år. Polisen gör en bedömning och rådfrågar kommunen om det är möjligt att ha uteserveringen på den plats som du önskat. Där hittar du också ansökningsblankett för upplåtelse av offentlig plats.  Du måste alltid betala en avgift för att få tillstånd att få använda offentlig plats för uteservering. Ansökningsavgift ska betalas till polisen när ansökan lämnas in.

  • Måttsatt ritning som visar yttermått och placering av uteserveringen
  • Ritningen ska beskriva hur mycket plats det finns för gång- och cykeltrafik utanför serveringen
  • Fasadritning som visar serveringens utformning och anslutning till fasad
  • Beskrivning av möbler, hägnader/staket, parasoller, markiser med mera
  • F-skattsedel, du kan läsa mer om F-skattsedel på Skatteverkets hemsida

Du som har fått tillstånd för uteservering är skyldig att återställa området i ursprungligt skick när uteserveringen tas bort. Dessutom ska du som har uteservering underhålla området, se till att framkomligheten inte begränsas och att du håller dig inom det område som du fått tillstånd för. Det gäller även blomsterarrangemang eller liknande som inte får hänga utanför serveringen.

För vissa uteserveringar krävs det att du utöver tillstånd för markupplåtelse till uteservering även söker bygglov. Bygglov söker du hos stadsbyggnadskontoret.

  • tak
  • täta avgränsningar, exempelvis att utrymmet är slutet, oavsett höjd
  • fast skyltning, exempelvis en skylt på fasaden

Frågor om uteserveringar besvaras av:

Maud Nilsson
Torghandel, administration
Stadsbyggnadskontoret
Telefon:060-19 12 67

Fler sidor på sundsvall.se

Om serveringstillstånd.

Kontakt

Maud Nilsson Teknisk assistent, administration torghandel

060-19 12 67

Sundsvalls kommun
Mark- och exploateringsavdelningen
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.