Sundsvalls kommun

Vad kan kommunen som arbetsgivare göra för att säkerställa tillräcklig och rätt kompetens i förhållande till verksamhetens uppdrag och mål?

Som många andra stora arbetsgivare står kommunen inför påtagliga utmaningar med den egna kompetensförsörjningen.

Det handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare som

 • personalen väljer att arbeta kvar hos
 • personalen rekommenderar andra att söka arbete hos
 • utvecklar befintlig personal och arbetsprocesser
 • nyrekryterar och tar vara på andra kompetenser och andra grupper än de man normalt rekryterar.

I september 2017 antogs därför Sundsvalls kommuns interna rekryterings- och utvecklingsplan, IRUP, pdf, av kommunfullmäktige. Därmed har ett förvaltningsövergripande utvecklingsarbete med fokus på kompetensförsörjning startat.

Kommunens interna rekryterings- och utvecklingsplan

Alla förvaltningar tar fram en kompetensanalys och identifierar aktiviteter för att möta kompetensbehovet på kort och lång sikt, både utifrån befintlig personal och behov av att rekrytera. Där ingår:

 • Utveckla befintlig personal.
 • Ändra arbetsprocesser, införa ny teknik eller fördela om arbetsuppgifter.
 • Minska personalomsättningen.
 • Göra det lättare att arbeta mer (fler timmar och längre upp i ålder).
 • Otraditionella rekryteringar gällande typ av kompetens och fördelning av arbetsuppgifter.
 • Tänka nytt gällande vilka grupper man rekryterar från.
 • Vara en attraktiv arbetsgivare.
 • Identifiera hur och var man når potentiell personal.

Kontakt

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.