Sundsvall och Sundsvallsregionen

Om näringslivet ska utvecklas, växa och skapa nya arbetstillfällen behöver vi tillsammans klara av utmaningen med den framtida kompetensförsörjningen.

Kompetensförsörjning innebär i korthet att matcha utbudet på och efterfrågan av kompetens på arbetsmarknaden.

Kompetensförsörjningsstrategins övergripande syfte är att skapa goda förutsättningar för tillväxt i Sundsvalls­regionen.

Grundfrågorna handlar om att:

 • Alla elever ska klara grundskolan och bli behöriga till gymnasieutbildning
 • Elever i alla åldrar ska ha tillräcklig kännedom om yrken, branscher och efterfrågan för att kunna välja rätt utbildning
 • Rätt utbildningar ska finnas tillgängliga och möjliga att välja (som motsvarar arbetsgivarnas behov av arbetskraft)
 • Alla behöver ha en gymnasieexamen och fler behöver välja att även skaffa eftergymnasial utbildning
 • Utbildningssystemet ska vara så flexibelt att det går att ”välja om” eller vidareutbilda sig.

Det här kan du som arbetsgivare i Sundsvallsregionen göra

Arbetsgivare och branscher behöver planera långsiktigt för att säkerställa tillgång till rätt kompetens inför framtiden. Exempelvis:

 • Arbeta aktivt för att lyfta fram branschen och den egna verksamheten som en attraktiv arbetsgivare
 • Kartlägga och analysera behovet av kompetens på kort och lång sikt
 • Tidigt investera i framtida kompetens, exempelvis genom praktik, lärlingsplatser, exjobb, mentorsprogram, informera om branschen och dess behov
 • Tidigt investera i erfarenhet, exempelvis genom att anställa nyutexaminerade
 • Tänka nytt och utveckla metoder för att möta behov av kompetens (fördela om arbetsuppgifter, otraditionell utbildnings­bakgrund, egna utbildningsinsatser med mera).

Här är exempel på Sundsvalls kommuns metodstöd, pdf.

Kontakt

Gunnel Åhlund Kompetensstrateg

070-663 84 42

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.