Vikariat och timvikariat

Här hittar du lediga vikariat och timvikariat i kommunen. Sök lediga tjänster inom olika verksamhetsområden.

Sök som timvikarie i förskola, fritidshem, skola och kök

Från den 24 augusti är du välkommen att ansöka som timvikarie inom förskola, skola och kök. Vi är i behov av vikarier för lärare, förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare, elevassistenter och kökspersonal.

Som vikarie ska du kunna åka ut på arbete med kort varsel. Du arbetar på flera olika arbetsplatser och tiderna kan variera under arbetsdagen. Vanligtvis mellan klockan 6.30 till 18.00.

Att arbeta som vikarie innebär att träffa många olika människor, knyta kontakter samt skaffa dig värdefull erfarenhet av flera olika verksamheter.

När vi rekryterar vikarier tittar vi i första hand på utbildning, pågående utbildning och erfarenhet. Även om du saknar relevant utbildning kan du vara av intresse för vår verksamhet. För att jobba som vikarie inom förskola och skola ska du ha slutbetyg från gymnasiet.

Följande underlag ska tas med vid personligt möte:

  • För att börja arbeta som vikarie inom förskola och skola ska du begära utdrag ur
    Polisens belastningsregister och uppvisa originalet till oss. Beställ utdrag ur belastningsregistret
  • Slutbetyg, studieintyg, examensbevis eller legitimation
  • Arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg från tidigare arbeten
  • Kontaktuppgifter till minst två referenser. Lämplig referensperson kan vara chef, arbetsledare eller handledare från arbete eller praktik. Referenspersonerna ska vara tillfrågade och underrättade om att de är dina referenspersoner.
  • Legitimation

Vill du veta mer om att arbeta i förskolan eller skolan kan du kontakta den enhet som finns i ditt närområde.

Sök som timvikarie i förskola, fritidshem, skola och kök

Fler sidor på Sundsvall.se

Alla våra kommunala förskolor
Alla våra kommunala grundskolor

Andra webbplatser

Regler och ansvar, Skolverket

Kontakt

Gudrun Forslund
Hr-strateg
Mejladress: gudrun.e.forslund@sundsvall.se

Kontakt

Sundsvalls kommun Myndighetspostlåda

060-19 10 00

851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.