Sommarvikariat inom vård och omsorg

Sommarvikarieannonsen är nu stängd. Tack för din ansökan, återkoppling på ansökan sker så snart som möjligt.

Missade du chansen att söka?

Du kan fortfarande anmäla ditt intresse till timvikariat inom vård och omsorg: timvikarier vård och omsorg, ansökan

Våra olika arbetsområden inom Vård och omsorg:

Du arbetar i en personalgrupp i hemtjänsten som ger stöd till personer som bor i eget hem. Arbetsuppgifterna innebär att ge stöd och service utifrån personens individuella behov för att denne ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. En stor del är att skapa delaktighet i hur hjälpen ska utformas samt en känsla av trygghet i relationen och i vardagen.

Arbetsuppgifterna är varierande och består exempelvis av att ge stöd och hjälp med personlig omvårdnad, hygien, måltider, inköp, tvätt och städ samt ledsagning. Social samvaro, promenader eller andra aktiviteter är också en viktig del i uppdraget.

Körkort är ett krav.

Du arbetar i en personalgrupp och ger stöd till personer som bor i egna hem i på äldreboende eller i servicehus. Arbetet utgår från personens individuella behov vilket innebär att arbetsuppgifterna kan variera. Personer som bor i ett särskilt boende kan ha behov av omfattande omsorg och hälso- och sjukvård.

Dina arbetsuppgifter innebär exempelvis att ge stöd och hjälp med personlig omvårdnad, hygien, hjälpa till vid måltider samt sköta tvätt och städning. Social stimulans och samvaro är en viktig del av arbetet för att ge en meningsfull vardag för personer som bor på ett särskilt boende.

Insatsen ges i form av stöd till en person med funktionsnedsättning som bor i eget boende. Personen har i de flesta fall omfattande behov av vård och stöd och kan ha fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning.

Du arbetar i hemmiljön med personens egna resurser och behov som utgångspunkt. Arbetet innebär att du ska stödja och motivera personen i de delar av livet som personen har svårt att genomföra på egen hand. Målet är att personen ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Du får ett självständigt och varierat arbete, där uppgifterna utgår från personens livssituation. Du stöttar i vardagen med saker som personlig hygien, förflyttning och kommunikation. Det kan även innebära exempelvis träning, hushållsarbete och aktiviteter tillsammans.

Grupp- och serviceboende:

Du arbetar i en personalgrupp som ger stöd till flera personer med funktionsnedsättning som bor i egna lägenheter i nära anslutning till ett gemensamhetsutrymme.

Arbetsuppgifterna innebär att ge stöd och service – utifrån personens individuella behov för att denne ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetet innefattar omvårdnadsarbete och hushållssysslor så som städ, tvätt, matlagning och handling men även fritidsaktiviteter.

Barnboende:

Du arbetar i en personalgrupp som ger stöd till barn/ungdomar med funktionsnedsättning som bor på boendet.

Arbetsuppgifterna innebär att ge stöd och service – utifrån personens individuella behov för att denne ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetet innefattar omvårdnadsarbete och hushållssysslor så som städ, tvätt, matlagning och handling men även fritidsaktiviteter.

Korttidsboende/ Korttidstillsyn LSS för barn och vuxna:

Här ger du stöd och hjälp till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Hit kommer barn och ungdomar från 0 till cirka 22 år. Barnen får en chans till miljöombyte samtidigt som de anhöriga får avlastning eller tillsyn när föräldrar arbetar. De äldre barnen förbereds för ett mer självständigt vuxenliv.

Arbetet innehåller omvårdnads- och hushållsarbete men också aktiviteter som exempelvis spela spel, utflykter och bad.

Filmer med vikarier och medarbetare som berättar mer:

Jobba på ett äldreboende, vikarien Tuva berättar mer:

Jobba inom hemtjänsten, vikarien Elin berättar mer:

Jobba som personlig assistent, vikarien Nutjali berättar mer:

Jobba på gruppboende för personer med funktionsnedsättning, medarbetaren Robert berättar mer:

Vad det innebär att vikariera inom vård och omsorg? Enhetschefen Sofie berättar mer:

Kontakt

Bemanningsenheten inom vård- och omsorg

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.