Specialistsocionomer till Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF)

Sista ansökningsdagen: 2021-05-02
Referensnummer: C52961

Om arbetsplatsen

Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och helhetssyn.

Vill du vara med och göra skillnad för barn, unga och deras familjer i Sundsvalls kommun? Nu satsar vi stort och förstärker Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) verksamheten med fyra specialistsocionomer inom barn och unga området. Flera spännande, utmanande och varierande tillsvidaretjänster. Vi arbetar enligt arbetstidsmodellen 6+2, vilket innebär 6 timmar arbetsplats förlagd tid/dag. Övriga 2 timmar är avsatta för reflektion, fortbildning och friskvård.

Individ och arbetsmarknadsförvaltningen spänner över områdena Barn- unga och familj, Missbruk och psykisk ohälsa, Arbete och försörjning samt Vuxenutbildning.

Vi skapar förutsättningar för trygga uppväxtvillkor och minskat utanförskap, förbättrad livssituation vid psykisk ohälsa och missbruk samt lärande och arbete. Vi ökar möjligheterna för individen till egen försörjning. Vi arbetar förebyggande och utifrån individens behov och möjligheter ger vi rätt stöd i rätt tid.

Inom verksamheten Barn, unga och familj är vi mitt inne i en stor och spännande omorganisation där vi har organiserat oss i fyra geografiska team/områden. Inom samtliga team arbetar vi över hela åldersspannet 0-18 år för barn och unga och i teamet ingår det en central del och en 1:a linje.

Vill du vara med i en spännande utveckling?

Arbetsuppgifter

Specialistsocionomen är socialsekreterare som ska vara enhetens operativa expert. I arbetsuppgifterna ingår att självständigt handlägga ärenden av mer komplex karaktär och du har kontakter med familjer på en avancerad nivå. Det kan tex handla om komplex problematik, hög konfliktnivå och andra särskilda behov.

I rollen bidrar Du till verksamhetens kvalitet genom hög kompetens inom den lagstiftning och de handläggningskrav som styr verksamheten samt om BBIC som system för socialtjänstens handläggning av barn och unga.

Du har god förmåga att strukturera arbetsuppgifterna och kan avgränsa omfattningen av arbetet utifrån ärendens karaktär och fullfölja arbetet inom lagstadgade tidsgränser.

Du utför arbetet utifrån olika arbetssätt som är bäst lämpade utifrån ärendet, och kan bistå medarbetare i ärenden där specialistkompetens i olika arbetssätt efterfrågas. Stödet till kolleger kan handla om vardagligt kollegialt stöd och mentorskap för nyanställd personal.

Du kommer att tillsammans med samordnare handleda/vägleda och stödja medarbetarna i operativa frågor. Även utbildningsinsatser till kollegor kan förekomma.

I arbetet ingår också att bidra till organisationens ständigt pågående utveckling. Tex utvecklandet av nya arbetssätt och metoder.

Kvalifikationer

Socionomexamen eller utbildning i enlighet med socialstyrelsens föreskrift för arbete med barn. (SOSFs 2014:7)

Du behöver ha erfarenhet av socialtjänstens handläggning av ärenden inom barn och BBIC. Du har också god kännedom om de olika stödinsatserna samt om förändringsarbete och sociala metoder såsom MI, nätverksarbete, ICDP mm.

Särskild kunskap krävs kring barns behov och utveckling samt kring barns delaktighet, barn som brukare och barnsamtal.

Du har också minst sju års erfarenhet inom myndighetsutövning för barn och unga och relevant vidareutbildning på högskolenivå inom området barn och unga. Du ska fortlöpande underhålla dina specialistkunskaper inom området.

Vi ser att du är intresserad av att arbeta evidensbaserat och har förmågan att omsätta och dela med dig av dina kunskaper. Som person är du självständig, flexibel, har god kommunikativ förmåga och mycket god samarbetsförmåga. Vi vill också att du är stabil, har självinsikt och är trygg i dig själv.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet

Anställningsvillkor

Tjänsteort: Sundsvall
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 4
Anställningsform: Tillsvidareanställning

Övrigt

Anställningen avser fyra tillsvidaretjänster på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Urval och intervjuer sker löpande.

Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och genomför därför obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

Vi tillämpar rökfri arbetstid.

Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.

Vi tillämpar arbetstidsmodellen 6+2

Vi erbjuder personalen friskvård och möjlighet till extra semesterdagar via semesterväxling.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Varmt välkommen med din ansökan senast den: 2021-05-02

Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: http://www.raddning.info/om-oss/arbeta-hos-oss/deltidsbrandman.html

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner

Anna Flodström
Enhetschef: Ljustadalen/Sundsbruk
Telefon: 060-191292

Marie Andersson
Enhetschef: Skönsberg
Telefon: 060-191030

Jimmy Hamrin
Enhetschef: Nacksta
Telefon: 060 - 19 26 37

Facklig företrädare kontakts via kommunens växel:
Telefon: 060 - 19 10 00