Leg. arbetsterapeuter till vård- och omsorgsförvaltningen

Sista ansökningsdagen: 2021-04-28
Referensnummer: C52939

Om arbetsplatsen

Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och helhetssyn.

Vill du arbeta i en verksamhet under utveckling som allt mer ser behovet av arbetsterapeutiska och rehabiliterande insatser?

Inom verksamheten finns många arbetsterapeutkollegor och det finns god möjlighet till kollegialt stöd, för att du ska få bra förutsättningar att komma in i ditt uppdrag som arbetsterapeut. Många av oss har jobbat länge och vi skulle beskriva vårt arbetsklimat som tydligt, modigt, empatiskt och tryggt. Här vågar vi säga vad vi tycker och tänker, utifrån att vi alla vill att det ska bli så bra som möjligt för dem vi är till för.

Vi har och kommer att fortsätta att ha våra kontorsplatser placerade på Lindgården. Vi har tjänstebilar som används i arbetet att åka ut till patienterna.

Vård och omsorgsförvaltningens inriktning är äldreomsorg, stöd och omsorg samt hälso-och sjukvård. Verksamhetens mål är att fortsätta utveckla arbetet med att jobba i tvärprofessionella team nära brukaren. Utgångspunkten i det tvärprofessionella arbetssättet är samverkan mellan omvårdnadspersonal inom hemtjänst eller särskilt boende, arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska, biståndshandläggare och enhetschef inom ett geografiskt område för att kunna forma hjälpen till medborgaren. Sundsvalls kommun strävar även efter att utvecklas till att bli en demensvänlig kommun.

Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Som medarbetare i Sundsvalls Kommun har du anställningsförmåner som exempelvis friskvårdskort på gym, friskvårdstimme, tillägg till föräldraförsäkringen, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet till att löneväxla mot fler semesterdagar, möjlighet att löneväxla till tjänstepension. Sundsvalls kommuns arbetsplatser är rökfria och vi tillämpar rökfri arbetstid

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som har ett stort intresse av att arbeta med rehabilitering av framförallt äldre personer. Som arbetsterapeut kommer du att arbeta i tvärprofessionella team i ett geografiskt område och du ansvarar för rehabiliteringsinsatser inom framförallt hemsjukvård i ordinärt boende, äldreboenden, samt boenden inom LSS.

Dina åtgärder kan vara förebyggande, aktivt rehabiliterande eller i bibehållande syfte samt i samband med vård i livets slutskede.

I ditt uppdrag som arbetsterapeut i Sundsvalls kommun förväntas du bl.a.:

- Ta tillvara på och utveckla patientens fysiska-, kognitiva- och sociala färdigheter genom både specifik träning i aktivitet och genom vardagsrehabilitering i hemmiljö. De allra flesta personer vill vara så självständiga som möjligt vilket du ska vara med och bidra till med din specifika kompetens.

- Bedöma behov av bostadsanpassning i patientens hemmiljö .

- Bedöma behov och förskriva medicintekniska produkter, både personliga för patienten samt i personalstödjande syfte.

- Delta i samordnade individuella planeringar och bidra med arbetsterapeutens kompetens inför och vid dessa möten.

- Delta med ditt engagemang och kompetens i olika utvecklingssyftande arbetsgrupper på enheten. Du kan av verksamheten bli utsedd att handleda arbetsterapeutstudenter från olika utbildningsorter.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut.

Viktiga egenskaper hos dig som söker tjänst som arbetsterapeut i Sundsvalls kommun:

- Flexibel. Har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter då arbetet kräver snabba insatser. Att du kan ändra ditt tillvägagångssätt och synsätt i det vardagliga arbetet.

- Empatisk förmåga. Har viljan, intresset och förmågan att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du är lugn och uppmärksam i ditt bemötande.

- Samarbetsförmåga. Arbetar bra med andra människor då instruktion/handledning av personal och anhöriga ofta förkommer. Du är lyhörd och kommunikativ..

- Självständig. Stort fokus på teamarbete men att du även är trygg med att arbeta självständigt och agerar utifrån din arbetsterapeutiska kunskap.

Du ska kunna kommunicera muntligt och skriftligt på svenska. Arbetet innefattar bilkörning och du måste inneha B-körkort. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med rehabiliteringsinsatser inom hemsjukvård i ordinärt boende, äldreboenden, samt boenden inom LSS.

Anställningsvillkor

Tjänsteort: Sundsvall
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning

Övrigt

Urval och intervjuer sker löpande.

Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och genomför därför obligatoriskt drogtest vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.

Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Sista ansökningstiden: 2021-04-28

Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: http://www.raddning.info/om-oss/arbeta-hos-oss/deltidsbrandman.html

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner

Kristina Nordin
Enhetschef, leg. biståndshandläggar Syd
Telefon: 070 - 106 25 29

Lotta Jakobsson
Enhetschef VOF ÄO Syd
Telefon: 060-19 10 67
Mobil: 070- 190 11 75
Epost: lotta.jakobsson@sundsvall.se

Hanna Nohrstedt
Telefon: 072 - 085 28 83