Kommunen som arbetsgivare

Du kan välja mellan många och olika yrken eller arbeten. Och alla går de ut på att ge Sundsvalls kommuninvånare bästa möjliga service.

Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Därför ser vi gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

 • Vi ska stimulera kunskapsutbyte inom organisationen.
 • Alla ska känna sig delaktiga.
 • Vi ska vara ett föredöme gällande mångfald i arbetslivet.
 • Vi ska veta vad som förväntas av oss, och vad vi kan förvänta oss, som anställda i Sundsvalls kommun.
 • Obligatoriskt drogtest sker vid nyanställning av personal.

För dig som är eller har varit anställd av Sundsvalls kommun

Löneutbetalning sker genom Nordea den 27:e varje månad

Om den 27:e infaller på en lördag eller söndag utbetalas lönen den närmaste vardagen dessförinnan. Vid jul utbetalas lönen den närmaste bankdagen före julafton. Det betyder att om julafton inträffar tisdag-lördag utbetalas lönen den 23 december. Om julafton är en söndag utbetalas lönen den 21 och om julafton är en måndag är utbetalningen den 22 december.

Anmäla eller ändra lönekonto

All löneutbetalning sker via Nordea. Du som har en annan utbetalande bank måste själv meddela Nordea vilket konto som lönen ska sättas in på. Det gör du enklast och snabbast på Nordeas webbplats: www.nordea.se/anmalkonto.

På Nordeas webbplats kan du:

Ändra ditt lönekonto genom att anmäla ett nytt lönekonto,
som ny löntagare anmäla ditt lönekonto tillsammans med arbetsgivarnumret:

 • Sundsvalls kommun: 609183
 • Medelpads räddningstjänstförbund: 603057
 • Sundsvall Timrå Airport: 645302
 • Ostkustbanan: 647575.

Har du redan har ett lönekonto hos Nordea går lönen in på det kontot utan kontakt med dem.

Kan du inte anmäla lönekonto via webben fyller du i blanketten: Löneöverföringsuppdrag, anmälan löntagaruppgifter och skickar den till adressen som anges längst ned på blanketten.

Saknas det kontouppgifter eller överföringsuppdrag kommer utbetalningen av lönen eller arvodet att ske med utbetalningskort från PlusGirot via Nordea.

Sundsvalls kommun går över till e-lönebesked i februari, år 2019.

Har du lönekonto i Nordea eller Swedbank kan du endast få lönespecifikationen via din internetbank.

Är du inte redan ansluten till digitalt utskick behöver du bli det för att få ditt e-lönebesked. Så här gör du det snabbt och enkelt:

Du som har lönekonto i Swedbank

Gå till: www.swedbank.se

 • Logga in.
 • Välj “Tidigare version av internetbanken” i menyn till vänster.
 • Klicka på “Startsida”, därefter “Beställ tjänster”.

Du som har lönekonto i Nordea

Gå till: www.nordea.se

 • Logga in.
 • Välj “Vardagstjänster” i huvudmenyn.
 • Klicka på “Konton”, därefter “e-lönespecifikation” och “Anmälan/Avanmäla”.

Du som har lönekonto i annan bank

Gå till: www.kivra.com

 • Följ anvisningarna för att öppna en digital brevlåda.

När du registrerat dig kan du sedan logga in med mobilt BankID eller användarnamn och lösenord.

Lönebesked i Lön och arbetstid

Du som har inloggning till kommunens lönesystem, Lön och arbetstid, kan också se lönespecifikationen där. Däremot försvinner möjligheten att få lönespecifikationen via e-post. Tänk på att i vissa fall ser lönebesked i Lön och arbetstid annorlunda ut. De kan sakna avdrag som din bank gör för exempelvis din fackföreningsavgift och försäkringar.

Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter får du gärna kontakta oss
Servicecenter HR
Lön och Pension
teamdrift@sundsvall.se

Medlemskap i fritidsföreningen SK65

Alla anställda är automatiskt medlemmar i SK65, vår fritidsförening. SK65 erbjuder en mängd stimulerande fritidsaktiviteter som ridturer, matlagning, fjällvandring, fågelskådning och mycket annat.

Konstförening

Sundsvalls kommunanställdas konstklubb, SKAKK, är kommunens gemensamma konstförening för alla anställda. Föreningen har årliga utlottningar och anordnar flera konstaktiviteter under året.

Behöver du ett arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg för den tid du varit anställd hos Sundsvalls kommun beställer du det via e-tjänster.

Arbetsgivarintyg

Arbetsgivarintyget visar arbetstid och inkomst de senaste tolv månaderna eller för begärd period. Intyget behöver du bland annat för din a-kassa vid anmälan av arbetslöshet.

Tjänstgöringsintyg

Tjänstgöringsintyget är en sammanställning av dina anställningar hos Sundsvalls kommun.

Beställning tjänstgöringsintyg

Kontakt

Servicecenter Lön och Pension Ansvar för tjänster inom lön- och pensionhantering.

060-19 26 00

Öppettider

Vardagar klockan 9.00-12.00. Klämdagar stängt.

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.