Förmåner

Du gör skillnad för människor och samhälle som anställd hos oss, du bidrar direkt till välfärden för våra invånare och det tycker vi är en stor förmån i sig.

Hos oss på Sundsvalls kommun får du som anställd ta del av våra förmåner. En del förmåner kan du endast ta del av som tillsvidareanställd och andra förmåner erbjuds samtliga anställda.

Vi vill skapa förutsättningar för fysisk aktivitet i syfte att öka välbefinnande, frisknärvaro och förebygga arbetsrelaterade belastningsskador. Friskvårdsförmånerna som vi erbjuder är friskvårdskort, friskvårdsbidrag och friskvårdtimme där verksamheten tillåter.

Friskvårdskort

Vi erbjuder dig som anställd friskvårdskort, vilket är ett årskort på lokala gym- och träningsanläggningar, kommunens badanläggningar och spårkort för skidspåren på Södra berget. Som ett alternativ till friskvårdskort erbjuder vi också en digital träningstjänst.

Friskvårdsbidrag

Du kan välja att använda friskvårdsbidrag om du som medarbetare önskar göra någon annan fysisk aktivitet än de som möjliggörs av de träningskort som erbjuds.

Friskvårdstimme

Vi erbjuder våra medarbetare en friskvårdstimme per vecka på arbetstid, där chef och verksamhet tillåter.

Enligt semesterlagen har du som tillsvidareanställd rätt till 25 dagar semester per år till och med året du fyller 39. Som kommunanställd får du året du fyller 40, 31 semesterdagar och vid 50 får du 32 dagar.

Vi erbjuder möjlighet att semesterväxla. Att semesterdagsväxla innebär en möjlighet att byta sitt semesterdagstillägg mot fem eller sex extra lediga dagar med lön. Att semesterväxla är ingen rättighet utan beslut tas av ansvarig chef, utifrån verksamhetens behov.

Det finns olika personalföreningar du som är medarbetare kan ta del av.

SK65

Alla medarbetare är automatiskt medlemmar i personalföreningen SK65. Föreningen bildades 1965 och arrangerar sedan dess olika typer av motions- och fritidsaktiviteter, “prova på”-dagar, resor och utbildningar. Det finns också en del rabatter att tillgå som medlem i föreningen.

SKAKK – Sundsvalls kommunanställdas konstklubb

Alla medarbetare i kommunkoncernen kan välja att gå med i Sundsvalls kommunanställdas konstklubb (SKAKK). När du går i pension kan du stanna kvar som medlem.

Till jul får medarbetare inom kommunens förvaltningar och bolag ett julgåvokort. Det ger möjlighet till en mängd upplevelser där du själv väljer aktivitet.

Arbetsgivaren uppvaktar dig när du fyller 50 år med en gåva, restaurangbesök eller dylikt. Villkoren är att du är tillsvidareanställd och arbetat hos oss sammanhängande de senaste sex åren.

När du arbetat i 25 år får du en speciell gåva. Du kan välja mellan en klocka, ett armband eller resecheck.

Alla våra medarbetare som går i pension får ett presentkort i pensionsgåva från arbetsgivaren.

Hos oss är du tryggt försäkrad under din arbetstid.

Om du har varit anställd i sammanhängande 365 kalenderdagar får du ett tillägg som motsvarar 10 procent av bortfallet i din lön.

Din hälsa som medarbetare är viktig för oss. Sundsvalls kommuns företagshälsovård heter Kommunhälsan. Företagshälsovården verkar för att du som anställd ska ha en bra arbetsmiljö. Företagshälsovården har medicinsk, teknisk, ergonomisk och psykosocial kompetens.

För kontorsanställd personal är ordinarie arbetstid 40 timmar per helgfri vecka. Under året förekommer en del ändringar i den normala arbetstiden. Ändringar i arbetstid beror på bland annat röda dagar, klämdagar och olika arbetstid under vintern och sommaren.

Det betyder till exempel att du som medarbetare får gå hem tidigare på sommaren och att du som kontorsanställd går hem 13.00 dag före röd dag.

Har du funderingar och är redan anställd i Sundsvalls kommun hittar du mer information via intranätet Inloggad eller kontakta HR-direkt via växeln 060-19 10 00.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.