Förmåner

Du gör skillnad för människor och samhälle som anställd hos oss, du bidrar direkt till välfärden för våra invånare och det tycker vi är en stor förmån i sig.

Hos oss på Sundsvalls kommun får du som anställd ta del av våra förmåner. En del förmåner kan du endast ta del av som tillsvidareanställd och andra förmåner erbjuds samtliga anställda.

Vi vill skapa förutsättningar för fysisk aktivitet i syfte att öka välbefinnande, frisknärvaro och förebygga arbetsrelaterade belastningsskador. Friskvårdsförmånerna som vi erbjuder är friskvårdskort, friskvårdsbidrag och friskvårdtimme där verksamheten tillåter.

Friskvårdskort

Vi erbjuder dig som anställd friskvårdskort, vilket är ett årskort på lokala gym- och träningsanläggningar, kommunens badanläggningar och spårkort för skidspåren på Södra berget. Som ett alternativ till friskvårdskort erbjuder vi också en digital träningstjänst.

Friskvårdsbidrag

Du kan välja att använda friskvårdsbidrag om du som medarbetare önskar göra någon annan fysisk aktivitet än de som möjliggörs av de träningskort som erbjuds.

Friskvårdstimme

Vi erbjuder våra medarbetare en friskvårdstimme per vecka på arbetstid, där chef och verksamhet tillåter.

Som medarbetare i en kommun eller region får du bland annat fler semesterdagar än vad som gäller enligt lag.

Extra semester för dig över 40

Du har rätt till 25 semesterdagar per år. Från och med året du fyller 40 får du 31 semesterdagar. Från och med året du fyller 50 får du 32 semesterdagar. (För dig som arbetar inom skola och har uppehålls- eller ferielön gäller särskilda bestämmelser för semester)

Extra tillskott i semesterkassan

Om du har månadslön behåller du din lön under din semester och får dessutom semesterdags­ tillägg för varje ledig dag. Om din månadslön är lägre än 21 127 kronor (uppräknat till heltid) får du även ett så kallat semesterlönetillägg.

Om du har timlön får du semesterlön eller semesterersättning som motsvarar sammanlagt minst 12 % av din lön under in­ tjänandeåret. Om du fyllt 40 får du 14,88 % av lönen och har du fyllt 50 är ersättningen 15,36 % av lönen under intjänandeåret.

Den semester du tjänar in kan du ta ut nästkommande år, under förutsättning att du har rätt till 31 respektive 32 semesterdagar.

Förmånligt semesterintjänande

Du får också en förmån som innebär att du fortsätter att tjäna in full semester även om du är sjukskriven eller föräldraledig på deltid, under förutsättning att du fortfarande jobbar minst 40 %.

Spara semesterdagar

Om du har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar under ett semesterår kan du spara de dagar som överstiger 20 till senare år. Du får ha upp till 30 semesterdagar sparade. Du kan också ansöka om ledigt för del av dag – så kallade semestertimmar – om du tjänar in fler än 25 semesterdagar.

Semesterdagsväxling

Vi erbjuder möjlighet att semesterväxla. Att semesterdagsväxla innebär en möjlighet att byta sitt semesterdagstillägg mot fem eller sex extra lediga dagar med lön. Att semesterväxla är ingen rättighet utan beslut tas av ansvarig chef, utifrån verksamhetens behov.

(Informationen i den här fliken är hämtad från en broschyr “Säg hej till ditt kollektivavtal!” från SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, 2020.)

Det finns olika personalföreningar du som är medarbetare kan ta del av.

SK65

Alla medarbetare är automatiskt medlemmar i personalföreningen SK65. Föreningen bildades 1965 och arrangerar sedan dess olika typer av motions- och fritidsaktiviteter, “prova på”-dagar, resor och utbildningar. Det finns också en del rabatter att tillgå som medlem i föreningen.

SKAKK – Sundsvalls kommunanställdas konstklubb

Alla medarbetare i kommunkoncernen kan välja att gå med i Sundsvalls kommunanställdas konstklubb (SKAKK). När du går i pension kan du stanna kvar som medlem.

Till jul får medarbetare inom kommunens förvaltningar och bolag ett julgåvokort. Det ger möjlighet till en mängd upplevelser där du själv väljer aktivitet.

Arbetsgivaren uppvaktar dig när du fyller 50 år med en gåva, restaurangbesök eller dylikt. Villkoren är att du är tillsvidareanställd och arbetat hos oss sammanhängande de senaste sex åren.

När du arbetat i 25 år får du en speciell gåva. Du kan välja mellan en klocka, ett armband eller resecheck.

Alla våra medarbetare som går i pension får ett presentkort i pensionsgåva från arbetsgivaren.

Som medarbetare i en kommun eller i en region har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Du får också en arbetsgivare som har bra kollektivavtal!

Ett kollektivavtal påverkar bland annat din lön, semester, pension och mycket mer. Kollektivavtalen som gäller för dig som med­ arbetare i kommun eller i region ger dig en rad betydelsefulla förmåner, så att du kan ha det bra både på och utanför jobbet.

Förmånerna som beskrivs nedan gäller främst för dig som går under kollektivavtalen HÖK/AB, vilka omfattar de flesta medarbetare i kommuner och regioner (mer information om avtalen finns på sista sidan). Förmånerna är i vissa fall förknippade med villkor, till exempel anställningstid.

Lön och ersättningar

Arbetstid och olika kompensationer

Så fungerar din arbetstid

I genomsnitt jobbar du 40 timmar i veckan om du arbetar hel­tid. Om du jobbar helgdagar* som infaller på någon av dagarna måndag–lördag är arbetstiden istället i genomsnitt 38 timmar och 15 minuter per vecka.**

*Med helgdag jämställs här påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton.
**Det finns fler heltidsmått än de två som nämns ovan. Vilket som gäller för dig beror bland annat på ditt yrke och när du jobbar.

Du får ekonomisk ersättning eller kompensation i form av ledighet om du:

  • Arbetar övertid
  • Arbetar på obekväm arbetstid, det vill säga kväll, natt eller helg
  • Har jour eller beredskap i ditt jobb.

Två löneformer

Det finns två löneformer i kollektivavtalet, månadslön och timlön. Är du anställd för minst tre månader i sträck och jobbar minst 40 % får du månadslön. I annat fall får du i regel timlön.

Bra att veta om din lön

Om du har månadslön får du lönen utbetald redan samma månad du arbetat. Lönen är preliminär vilket innebär att er­ sättningar för till exempel obekväm arbetstid, övertid eller jour normalt betalas ut månaden därpå. Detsamma gäller avdrag för frånvaro såsom sjukdom eller föräldraledighet. Om du har timlön betalas lönen ut månaden efter du arbetat.

Din föräldra­ledighet

Om du får barn finns det viktigare saker att tänka på än ekonomi. Tack vare kollektivavtalet får du lite extra på kontot av din arbets­givare när det är dags för föräldraledighet.

Extra ersättning om du blir förälder

Utöver föräldrapenningen du får från Försäkringskassan får du föräldrapenningtillägg av din arbetsgivare. Gäller under förutsättning att du tar ut föräldrapenning och har varit anställd hos din arbetsgivare under minst ett år. Tillägget motsvarar 10 % av din lön och betalas ut under 180 dagar fram till barnet är två år.

Din tjänstepension är skyddad under hela din föräldraledighet

Din arbetsgivare gör tjänstepensionsavsättningar under hela din föräldraledighet – oavsett om det är obetald eller betald ledighet. Motsvarande skydd finns vid ledighet med graviditetspenning.

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk, råkar ut för en olycka eller arbetsskada är det viktigt att du kan fokusera på att bli frisk utan oro för din ekonomi. Därför får du som medarbetare i kommun eller region både kollektivavlönad sjuklön och ersättning för lönebortfall.

De två första veckorna

Dina två första sjukveckor får du sjuklön enligt sjuklönelagen från din arbetsgivare.

Sjuk upp till tre månader

Sjukdag 15–90 får du, utöver sjukpenning från Försäkringskassan, sjuklön på 10 % av den lön du går miste om från din arbetsgivare. Om din lön är högre än Försäkringskassans tak för sjuk­penning betalar din arbetsgivare dessutom en extra utfyllnad på din lön.

Villkor och ersättningsnivåer i kollektivavtalet Allmänna bestämmelser, SKR.

Försäkringar från din arbetsgivare

Som medarbetare i kommun eller region har din arbetsgivare ett antal försäkringar för dig.

Sjuk längre än tre månader

Om du är sjuk längre än 90 dagar kan du få viss ersättning genom en försäkring som din arbetsgivare har – Avtalsgruppförsäkringen (AGS­KL).

Du kan även få ersättning via försäkringen om du skulle få din sjukpenning indragen på grund av att Försäkringskassan bedömer att du kan klara ett normalt förekommande arbete på arbetsmarkna­den. Du ansöker själv om dessa försäkringar!

Försäkring vid arbetsskada

Om du drabbas av en arbetsskada så har din arbetsgivare en försäkring för dig, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA­KL), som ger dig ersättning. Du ansöker själv om den här ersättning­en på AFA Försäkring.

Ersättning till dina anhöriga vid dödsfall

Din arbetsgivare har en försäkring som ger dina efterlevande ersättning om du avlider – Tjänstegrupplivförsäkring (TGL­KL).

Läs mer om försäkringar på AFA Försäkring, kollektivavtalade försäkringar.

Om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist…

…kan du få hjälp av Omställningsfonden för att komma vidare till ett nytt jobb. Din arbetsgivare kan även i vissa situationer ansöka om medel för att du till exempel ska ha möjlighet att kompetens­utveckla dig till ett annat arbete eller yrke för att undvika arbets­brist.

Om du skulle skada dig på jobbet…

…eller på väg till eller från arbetsplatsen så att du inte kan arbeta under en längre tid hjälper din arbetsgivare dig med ekonomisk ersättning.

Tiden efter arbetslivet

Varje år avsätter din arbetsgivare pengar till din tjänstepension – vilket kan bli en betydande del av din framtida pension.

Du kan själv välja vilket bolag som ska förvalta dina pensionspengar. Om du inte gör ett aktivt val placeras pengarna i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd på KPA Pension.

Det finns i huvudsak två pensionsavtal:

  • Pension för dig född innan 1986 = KAP-KL
  • Pension för dig född 1986 eller senare = AKAP-KL.

För dig som vill veta mer om dina kollektivavtal

Kollektivavtalen som gäller för dig har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arbetat fram tillsammans med de fackliga organisationerna för att du ska få ett bra och förmånligt arbetsliv. Förmånerna som beskrivits här ingår i olika kollektivavtal.

Frågor såsom lön och löneöversynsprocesser bestäms i någon av de sex Huvudöverenskommelserna (HÖK) som finns inom olika avtalsområden.
Huvudöverenskommelse (HÖK), SKR.

De flesta anställningsvillkor såsom semester och arbetstid regleras i Allmänna bestämmelser (AB) – som är en gemensam bilaga till alla HÖK:ar.
Allmänna bestämmelser, SKR.

Pension styrs i pensionsavtalet KAP-KL/AKAP-KL.
Pensioner enligt kollektivavtal, SKR.

Utöver dessa finns kollektivavtal för bland andra beredskaps- brandmän (RiB), för personer som arbetar inom ramen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder (BEA) och för personlig assistent som anställs på anmodan av brukare (PAN).
Lönekollektivavtal vid sidan av HÖK, SKR.

(Informationen i den här fliken är hämtad från en broschyr “Säg hej till ditt kollektivavtal!” från SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, 2020.)

Din hälsa som medarbetare är viktig för oss. Sundsvalls kommuns företagshälsovård heter Kommunhälsan. Företagshälsovården verkar för att du som anställd ska ha en bra arbetsmiljö. Företagshälsovården har medicinsk, teknisk, ergonomisk och psykosocial kompetens.

För kontorsanställd personal är ordinarie arbetstid 40 timmar per helgfri vecka. Under året förekommer en del ändringar i den normala arbetstiden. Ändringar i arbetstid beror på bland annat röda dagar, klämdagar och olika arbetstid under vintern och sommaren.

Det betyder till exempel att du som medarbetare får gå hem tidigare på sommaren och att du som kontorsanställd går hem 13.00 dag före röd dag.

Har du funderingar och är redan anställd i Sundsvalls kommun hittar du mer information via intranätet Inloggad eller kontakta HR-direkt via växeln 060-19 10 00.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.