Starta verkstad eller bilvårdsföretag

Du som vill starta en verkstad, bensinstation, biltvätt eller liknande måste ta hänsyn till särskilda regler.

Du som driver en bensinstation, biltvätt eller bilverkstad har vad man i  miljöbalken kallar en miljöfarlig verksamhet. Det betyder att du ska genomföra åtgärder i din verksamhet för att minska din påverkan på miljön. Det betyder också att flera regler och lagar gäller för din verksamhet. Du är även skyldig att känna till om och hur din verksamhet påverkar miljön och ha en så kallad egenkontroll.

Exempel på områden och regler som du ska känna till:

Många lagar och regler

Det är viktigt att tänka på att det även finns andra regler än miljöbalkens som kan gälla för din verksamhet. Du som har en verksamhet måste ta hänsyn till exempelvis arbetsmiljölagstiftningen, regler om bygglov, hantering av brandfarlig vara, livsmedelshantering med mera.

Kontakta oss på miljökontoret innan du startar en verksamhet även om den inte är anmälningspliktig.

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.