Starta pedagogisk verksamhet

Det är möjligt att starta en enskild förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg eller skolbarnomsorg i Sundsvalls kommun.

Du kan ansöka om godkännande för detta hos kommunen.

Pedagogisk omsorg är verksamhet för barn mellan 1 och 12 år som inte drivs i form av kommunal förskola eller fritidshem, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet.

Det här bör du veta för att starta enskild pedagogisk omsorg

 • Antalet barn i gruppen ska vara lämpligt utifrån ålder och vistelsetid med mera
 • Lokalerna ska vara lämpliga
 • Den som driver verksamheten ska ha passande erfarenhet
 • Förskolans läroplan (Lpl 98) är vägledande.

Om du vill starta en enskild pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun, kontakta Barn- och utbildningskontoret, telefon 060-19 10 00.

Kommunen måste godkänna din pedagogiska omsorg och kontrollera att den håller god kvalité och är säker. Om din verksamhet blir godkänd får du barnomsorgspeng för platserna i din pedagogiska omsorg.

Riktlinjer för enskilt driven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, pdf

Ansök om godkännande av enskilt driven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, blankett

Ersättning

Om barn och utbildning godkänner verksamheten, får du ersättning från kommunen för antalet inskrivna barn. Egna barn får räknas i gruppen. Du får betalt för lika många egna barn som du har inskrivna andra barn.

Förskola är en verksamhet för barn från 1 till 5 år. Här ser du hur det går till att starta en fristående förskola.

Om du vill starta en enskild förskola i Sundsvalls kommun, kontakta barn och utbildning, telefon 060-19 10 00.

Kommunen måste godkänna din förskoleverksamhet och kontrollera att den håller god kvalité och är säker. Om din verksamhet blir godkänd får du barnomsorgspeng för inskrivna barn.

Det här bör du veta för att starta enskild förskola

 •  Antalet barn i gruppen ska vara lämpligt utifrån ålder och vistelsetid med mera
 • Lokalerna ska vara lämpliga
 • Den som driver verksamheten ska ha passande erfarenhet
 • Förskolans läroplan (Lpfö 98) är vägledande.

Riktlinjer för enskilt driven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, pdf

Ansök om godkännande av enskilt driven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, blankett

Fritidshem är en verksamhet för skolbarn upp till 12 år. Här ser du hur det går till att starta ett fristående fritidshem.

Om du vill starta ett enskilt fritidshem i Sundsvalls kommun, kontakta barn och utbildning, telefon 060-19 10 00.

Kommunen måste godkänna din fritidshemsverksamhet och kontrollera att den håller god kvalité och är säker. Om din verksamhet blir godkänd får du barnomsorgspeng för inskrivna barn.

Det här bör du veta för att starta enskilt fritidshem

 •  Antalet barn i gruppen ska vara lämpligt utifrån ålder och vistelsetid med mera
 • Lokalerna ska vara lämpliga
 • Den som driver verksamheten ska ha passande erfarenhet
 • Grundskolans läroplan (LpO 94) är vägledande
 • Riktlinjer för enskilt driven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Riktlinjer för enskilt driven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, pdf

Ansök om godkännande av enskilt driven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, blankett

Du ansöker direkt hos Skolinspektionen om att starta friskola. De skickar sedan ut ansökan på remiss till kommunen som får yttra sig.
Ansökan ska skickas till Skolinspektionen före den 31 januari kalenderåret innan skolan avser att starta.

Alla fristående skolor är riksrekryterande och finansieras genom kommunala bidrag från elevernas hemkommuner. Fristående skolor får inte ta ut elevavgifter. Anmälnings-, kö- eller registreringsavgifter får inte heller tas ut.

Du kan läsa mer om hur det går till att starta friskola och tillståndsprövning på Skolinspektionens hemsida.

Anmälan enligt miljöbalken

I god tid innan du startar din förskole- eller skolverksamhet måste du dessutom skicka in en anmälan enligt miljöbalken till miljökontoret,

Information och anmälningsblankett hittar du här: Att driva eller starta förskola och skola.

Hantering av livsmedel inom skola eller förskola

Enligt livsmedelslagen måste du också anmäla livsmedelshanteringen, läs mer om hur du går tillväga här: Starta livsmedelsföretag.

Kontakt

Barn och utbildning

060-19 10 00

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.