Starta livsmedelsföretag

Du behöver känna till det här om ditt företag eller verksamhet ska hantera livsmedel:

Miljökontoret tar ut olika avgifter, läs mer här: avgifter/taxor miljökontoret.

Höjda sanktionsavgifter

Nya sanktionsavgifter gäller från 1 januari 2019.  Livsmedelsföretag är skyldiga att registrera sig hos en behörig kontrollmyndighet. Livsmedelsföretag som inte har registrerat sig måste betala en sanktionsavgift på allt från 2 500 till 75000 kronor, beroende på årsomsättning. Stat, kommuner eller landsting som påbörjar en ny verksamhet eller tar över en redan registrerad verksamhet riskerar att få betala ett fast belopp om 40000 kr. För att undvika avgiften är det viktigt att ni registrerar er hos oss på miljökontoret innan ni startar eller om verksamheten byter ägare.

Registrera livsmedelsföretag: Livsmedelsverksamhet – anmälan om registrering, e-tjänst. 

När du vet vilken livsmedelsverksamhet du ska ha och att dina lokaler är lämpliga, måste du göra en faro-analys. För att kunna göra den måste du ha kunskaper i livsmedelshygien motsvarande minst 8 timmars grundläggande utbildning.

1. Flödesschema och faro-analys

Tänk ut vilka olika steg som finns i din hantering.

 • Varorna kommer hem och de ska förvaras på lämpligt sätt (torr, kallt, fryst).
 • Sedan ska de beredas/tillagas och serveras eller säljas.
 • Kanske ska maten kylas ned för att värmas upp senare.

Använd sedan din kunskap till att se i vilka av stegen det kan finnas faror för konsumenten.

Exempel på faror:

 • bakterier som växer och bildar gifter
 • virus som sprids med maten
 • allergiframkallande ämnen som finns på fel ställe
 • kemikalier som t.ex. rengöringsmedel
 • örhängen eller glassplitter som faller ner i maten

2. Bedöm hur allvarliga farorna är

Är det en allvarlig fara och det är stor risk för att den kan inträffa, måste du vara noga med att se till att ditt arbetssätt minimerar risken.

3. Skapa rutiner för hygieniskt arbetssätt

Sedan tänker du ut bra rutiner så att maten blir säker. Skriv ned rutinerna på ett systematiskt sätt i ett egenkontrollprogram.
Viktiga punkter är personlig hygien, temperaturen vid matlagning, hur nedkylning och återuppvärmning går till, hur kött/fisk/kyckling hålls isär från grönsaker samt hur råvaror och tillagad mat hålls åtskiljda.

4. Dokumentation

Du ska också skapa ett system för att kunna dokumentera att du gör som du säger i rutinerna.  Du ska ha ordning på följesedlar och fakturor, var du skriver upp att du har kollat temperaturen, var du skriver upp alla fel och brister som du måste åtgärda och vad du gjort åt dem.

Lär dig mer:

Som företagare i livsmedelsbranschen är du skyldig att arbeta på ett hygieniskt sätt så maten blir säker (egenkontrollarbete).

De rutiner du använder ska baseras på de risker som du bedömer kan finnas i din verksamhet. Du samlar rutinerna i ett egenkontrollprogram (EKP). Ditt EKP ska också innehålla dokumentation, till exempel fakturor på råvaror och uppmätta temperaturer.

Läs mer om vad ett enkelt EKP ska innehålla.

Gör ett enkelt egenkontrollprogram (EKP) för livsmedelsföretag

Om du väljer att köpa in ett EKP, se då till att det är anpassat till din verksamhet och att du vet hur man använder det.

En livsmedelslokal ska vara lämplig så att du kan hantera maten på ett hygieniskt sätt. Att kunna tvätta händerna är till exempel mycket viktigt.

Hjälpreda för utformning av livsmedelslokalIkon för nytt fönster

Din livsmedelslokal ska vara utformad så att den passar för det du tänker göra.

Standardkraven är att det ska finnas:

 • Möjlighet att tvätta händerna på ett eller flera ställen.
 • En särskild toalett för dem som arbetar med maten.
 • Möjlighet att förvara rena arbetskläder och att byta om i ett rent utrymme.
 • En arbetsbänk med vattenho för kötthanteringen
 • En arbetsbänk med vattenho för grönsakshanteringen.
 • Om du serverar på porslin, måste porslinet kunna diskas i ett avskilt utrymme.
 • Varor ska kunna tas emot så att inte smuts kommer in i köket.
 • Tillräckliga förråd för torra, kylda och frysta varor.
 • Tillräckligt stora arbetsytor.
 • Men kraven på lokalerna

Maten du ansvarar för måste vara säker. Därför måste du ha kunskaper om livsmedelshygien och kunna använda dem i ditt egenkontrollprogram.

Du som är ansvarig eller någon annan i företaget måste ha kunskaper i livsmedelshygien motsvarande minst 8 timmars grundläggande utbildning. Du måste också vara insatt i problematiken med matallergier.

Någon i företaget måste ha kunskaper om egenkontroll. Du kan göra ditt eget egenkontrollprogram eller ta hjälp av konsulter.

Ökad kunskap och riktlinjer till dig som företagare

Flera olika branscher har tagit fram råd och riktlinjer som hjälp till dig som företagare:

Här kan du läsa mer om allergener i Livsmedel:

De flesta livsmedelsverksamheter ska registreras.

E-tjänst för registrering av livsmedelsföretag

Registrera ditt livsmedelsföretag: Livsmedelsverksamhet – anmälan om registrering, e-tjänst.

När du ska starta en verksamhet där du hanterar livsmedel måste du anmäla den till miljökontoret. Det gäller all verksamhet, från den minsta till den största. Det gäller också om du ger bort mat. Tar du över en pizzeria, restaurang eller annan verksamhet ska du också registrera den.

Om du ska starta ett slakteri, mejeri, äggpackeri eller fiskanläggning måste du ansöka om att få verksamheten godkänd. Kontakta miljökontoret för mer information

Mycket små och enkla verksamheter behöver inte registreras: till exempel att baka kakor till en julmarknad eller värma färdigstekta hamburgare till ett idrottsevenemang.

Har du gjort det som behövs innan du startar din livsmedelsverksamhet?

Har ditt företag?

1. En ändamålsenlig lokal?

2. Alla tillstånd som behövs? Är grannarna införstådda med verksamheten? Behöver du  bygglov? Hur är det med brandrisken?  Ett tips är att prata med Stadsbyggnadskontoret för mer info.

3. En ansvarig person med kunskaper i livsmedelshygien motsvarande minst 8 timmars grundläggande utbildning?

4. En faroanalys så att du vet vilka faror som du ska förebygga?

5. Ett egenkontrollprogram som är skräddarsytt för din verksamhet?

Skicka då in din anmälan för registrering till miljökontoret. När du får svar från miljökontoret får du starta din verksamhet

Som livsmedelsföretagare har du flera skyldigheter:

 • Du måste servera säker mat.
 • Du måste betala en årlig kontrollavgift till kommunen.
 • Du måste också ge miljökontoret den information de vill ha när de kontrollerar att din verksamhet.

Dina rättigheter som livsmedelsföretagare:

 • att bli bemött av inspektören med respekt och kunnighet
 • att kommunen inte ställer andra krav på din verksamhet än de som finns i livsmedelslagstiftningen
 • att överklaga ett beslut som kommunen fattat

Kostnader

Här kan du se vad  det kostar att registrera din verksamhet och vad det kostar när miljökontoret gör tillsynsbesök hos din verksamhet:

Krav

Om verksamheten inte uppfyller lagens krav på säker mat kan inspektören kräva att:

• lokalen byggs om
• delar av eller hela verksamheten behöva stängas.

Undvik onödiga kostnader genom att ha en bra planering och kontroll på din verksamhet.

Lagar och förordningar

Det finns lagar och förordningar hur man får handskas med livsmedel. Läs om det på:

Bygglov eller andra tillstånd

till exempel för att hantera gasol eller för att ventilationen ska vara bra nog. Läs mer här: Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor.

Vill du sälja eller servera?

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

1/1 - 12/5, 08.00 - 11.30, 13.00 - 15.30
13/5 - 15/9, 08.00 - 11:30, 13.00 - 15.00
16/9 - 31/12, 08.00 - 11.30, 13.00 - 15.30

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.