Starta livsmedelsföretag

Du behöver känna till det här om ditt företag eller verksamhet ska hantera livsmedel:

Miljökontoret tar ut olika avgifter, läs mer här: Avgifter och taxor – miljökontoret.

Höjda sanktionsavgifter

Nya sanktionsavgifter gäller från 1 januari 2019. Livsmedelsföretag är skyldiga att registrera sig hos en behörig kontrollmyndighet. Livsmedelsföretag som inte har registrerat sig måste betala en sanktionsavgift på allt från 2 500 till 75000 kronor, beroende på årsomsättning. Stat, kommuner eller regioner som påbörjar en ny verksamhet eller tar över en redan registrerad verksamhet riskerar att få betala ett fast belopp om 40000 kronor. För att undvika avgiften är det viktigt att ni registrerar er hos oss på miljökontoret innan ni startar eller om verksamheten byter ägare.

De flesta livsmedelsverksamheter ska registreras. Det gör du med denna e-tjänst.

Registrering av livsmedelsanläggning

När du ska starta en verksamhet där du hanterar livsmedel måste du anmäla den till miljökontoret. Det gäller all verksamhet, från den minsta till den största. Det gäller också om du ger bort mat. Tar du över en pizzeria, restaurang eller annan verksamhet ska du också registrera den.

Om du ska starta ett slakteri, mejeri, äggpackeri eller fiskanläggning måste du ansöka om att få verksamheten godkänd. Kontakta Livsmedelsverket för mer information.

Mycket små och enkla verksamheter behöver inte registreras: till exempel att baka kakor till en julmarknad eller värma färdigstekta hamburgare till ett idrottsevenemang.

Har du gjort det som behövs innan du startar din livsmedelsverksamhet?

Har ditt företag:

1. En lokal anpassad för din verksamhet?

2. Alla tillstånd som behövs? Är grannarna införstådda med verksamheten? Behöver du  bygglov? Hur är det med brandrisken? Ett tips är att prata med Stadsbyggnadskontoret för mer info.

3. En ansvarig person med kunskaper i livsmedelshygien?

4. En faroanalys så att du vet vilka faror som du ska förebygga?

Skicka då in din anmälan för registrering till miljökontoret. När du får svar från miljökontoret får du starta din verksamhet.

Som livsmedelsföretagare har du flera skyldigheter:

  • Du måste servera säker mat
  • Du måste betala en årlig kontrollavgift till kommunen
  • Du måste också ge miljökontoret den information de vill ha när de kontrollerar att din verksamhet.

Dina rättigheter som livsmedelsföretagare:

  • att bli bemött av inspektören med respekt och kunnighet
  • att kommunen inte ställer andra krav på din verksamhet än de som finns i livsmedelslagstiftningen
  • att överklaga ett beslut som kommunen fattat.

Kostnader

Här kan du se vad  det kostar att registrera din verksamhet och vad det kostar när miljökontoret gör tillsynsbesök hos din verksamhet:

Krav

Om verksamheten inte uppfyller lagens krav på säker mat kan inspektören kräva att:

  • lokalen byggs om
  • delar av eller hela verksamheten behöver stängas.

Undvik onödiga kostnader genom att ha en bra planering och kontroll på din verksamhet.

Lagar och förordningar

Det finns lagar och förordningar hur man får handskas med livsmedel. Läs om det på:

Bygglov eller andra tillstånd

Till exempel för att hantera gasol eller för att ventilationen ska vara bra nog. Läs mer här: Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor.

Du kan behöva en fettavskiljare

Information om MittSverige Vatten & Avfalls riktlinjer samt anmälningsblankett hittar du här

Vill du sälja eller servera?

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.