Egenkontroll bassängbad

Du som bedriver bassängbad som är öppet för allmänheten ska ha ett system för egenkontroll som ska finnas nedskrivet.

Det betyder att du ska planera och kontrollera din verksamhet för att undvika att människors hälsa eller miljön skadas. Grunden till egenkontrollen är miljöbalkens hänsynsregler. Enligt reglerna ska du bland annat skaffa dig den kunskap som behövs för att undvika att människor och miljö kommer till skada.

En fungerande egenkontroll gör så att brister och risker kan upptäckas och åtgärdas i tid. Kravet för alla är att miljöbalken efterlevs men beroende på om du har en liten bubbelpool eller en simbassäng ska egenkontrollen anpassas till verksamhetens omfattning. Syfte är att det ska vara ett användbart redskap.

Det här ska egenkontrollen innehålla

Ansvarsfördelning kan se olika ut beroende av hur stor din verksamhet är. Exempel på ansvar som kan behöva fördelas: Att lagstiftning följs, att nödvändig kunskap finns, att rutiner hålls uppdaterade.

Det ska finnas rutiner för kontroll och skötsel av verksamheten. Du som ansvarar behöver ha fastställda rutiner för hur anläggningen ska skötas och kontrolleras, samt ha provtagningsprogram för både dina egna dagliga prover och för laboratorieprover.

Bassängbad kan innebära vissa risker dels för hälsan, såsom bakterier eller kemiska ämnen i luften och badvattnet, dels för miljön, såsom utsläpp av kemikalier eller miljöpåverkan till följd av hög energiförbrukning. Du som bedriver bassängbad måste göra en skriftlig riskbedömning för att få överblick så att du kan förebygga eller minska vissa risker genom förändringar i rutiner, teknik eller kemikalieval.

Det ska finnas en förteckning över kemiska produkter som hanteras i verksamheten. Miljökontoret har en mall du kan använda:

Mall för kemikalieförteckning

Fler sidor på sundsvall.se

Mer om bassängbad

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.