Egenkontroll hygienisk verksamhet

När du bedriver hygienisk verksamhet ska du ha ett system för egenkontroll som ska finnas nedskrivet.

Egenkontroll betyder att du ska planera och kontrollera din verksamhet för att undvika att människors hälsa eller miljön skadas. Grunden till egenkontrollen är miljöbalkens hänsynsregler. Enligt reglerna ska du bland annat själv skaffa dig den kunskap som behövs.

Med en bra egenkontroll förebygger du brister och minskar därmed riskerna för hälsan och miljön. Egenkontrollen ska vara utformad så att den är anpassad för just din specifika verksamhet. Tanken är att egenkontrollen ska fungera som ett användbart redskap för dig som förbättrar din verksamhet. Men det är också ett tvingande krav att du ska ha egenkontroll (förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll).

Det här ska egenkontrollen innehålla

Ansvarsfördelning kan se olika ut beroende av hur stor din verksamhet är. Exempel på ansvar som kan behöva fördelas: Att lagstiftning följs, att nödvändig kunskap finns, att rutiner hålls uppdaterade.

Det ska finnas rutiner för kontroll och skötsel av verksamheten. I en hygienisk verksamhet kan det exempelvis handla om:

  • Rutiner för handhygien.
  • Rutiner för smittrening av utrustning.
  • Städrutiner.
  • Rutiner för kontroll av teknisk utrustning (exempelvis validering, sporprover).

Hygienbehandlingar kan innebära risker för hälsan, såsom infektioner, allergiska reaktioner, blodsmitta, skador på vävnad. Det är viktigt att du är medveten om vilka riskerna är för just din verksamhet och på vilket sätt som de förebyggs. Därför måste du ha en skriftlig riskbedömning och riskhantering. Genom kunskap, lämplig lokalutformning, rätt teknisk utrustning och fasta rutiner för hygien och för kunddialog motverkar du risker för negativ hälsopåverkan.

Det ska finnas en förteckning över kemiska produkter som hanteras i verksamheten. Använd till exempel vår enkla mall:

Andra sidor på sundsvall.se

Yrkesmässig hygienisk verksamhet, Sundsvalls kommun.

Kontakt

Åsa Vidman Nilsson Miljöinspektör

060-19 11 93

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.