Egenkontroll fastighetsägare och hyresvärdar

Du som fastighetsägare ska själv kontrollera att du följer de regler som gäller och att olägenheter inte uppstår för hyresgäster och andra.

Kravet på egenkontroll regleras i miljöbalken. Miljökontoret kontrollerar att egenkontrollen fungerar och ger också råd och stöd.

Regelbundna kontroller

Regelbundna kontroller och tydliga rutiner kan minska dina kostnader. Problem, till exempel vattenskador, upptäcks i tid innan de blir kostsammare. Du får också en bättre framförhållning vad gäller behovet av underhåll såsom stambyte eller ombyggnation av ventilationssystem.

Dokumentation är viktigt

Det är viktigt att du har en väl genomtänkt dokumentation för att kunna bedöma det slitage och de risker som följer med fastigheten. Dokumentationen gör att du lättare kan lära upp nyanställda och den säkerställer också att kunskapen stannar i verksamheten. Dokumentationen hjälper dig också när du har kontakt med myndigheter som kontrollerar om du följer gällande regler.

Tydlig information

Något som kan vara minst lika viktigt för att förebygga och lösa många problem är dialogen med de boende. Genom tydlig information och god kommunikation kan de boende förstå fastighetsägarens agerande i olika situationer och känna att de och deras problem tas på allvar.

Vill du veta mer?

Miljöbalken – hur berör den dig som företagare?

Fastighetsägarna Sverige

God inomhusmiljö – en handbok för fastighetsägare

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

16/9 - 14/5, 08.00 - 11.30, 13.00 - 15.30
15/5 - 15/9, 08.00 - 11:30, 13.00 - 15.00

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.