Om Din väg framåt

Sundsvalls företag och organisationer ser ett behov av att kunna rekrytera både på kort och lång sikt. Det gör vi också.

Tillsammans möter vi behoven av kompetens

Tillsammans med Näringslivsbolaget, Mittuniversitetet, Region Västernorrland och Arbetsförmedlingen arbetar Sundsvalls kommun aktivt med att möta företagens och organisationernas behov av kompetens, på kort och på lång sikt.

Vi synliggör, samordnar och erbjuder aktiviteter och åtgärder som leder till arbete och egenförsörjning. Det kan exempelvis handla om utbildning, där vi redan idag anordnar yrkesutbildningar som näringslivet efterfrågar, eller hjälp till att starta eget. Vi erbjuder även ett samlat och anpassat stöd till arbetsgivare och anställda vid en varselsituation.

Är du varslad eller arbetslös och vill förstärka din nuvarande kompetens inom ett yrke – eller funderar du på att utbilda dig vidare? För att möta behovet av insatser för kompetensförsörjning behöver det finnas möjligheter för dig som vill bredda dina kunskaper och kompetens för att matcha arbetsmarknaden. Omställning innebär nya möjligheter.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.