Validering

Enkelt sagt är validering synliggörande av det du kan. Som värderas mot en kursplan för ett betyg eller mot anställningsbarhet för exempelvis ett yrkesbevis eller gesällbevis.

Som vuxen kan du både ha med dig och lärt dig kunskaper i arbetslivet som du har med dig. Men kanske saknar du betyg eller arbetsintyg för just dessa kunskaper. I många fall kan du redan ha delar av den kunskap som krävs för ett betyg eller arbetsintyg. Det är här som begreppet validering blir intressant.

Vad betyder validering

Den formella beskrivningen av validering är att validering definieras som en strukturerad process som innehåller fördjupad kartläggning, bedömning och erkännande av kunnande som en person besitter oberoende av hur det förvärvats.

Enklare sagt är att man genom validering synliggör sin kompetens och sina kunskaper. Att man ska identifiera din kunskap och kompetenser. Som ska värderas och dokumenteras samt erkännas. Erkännas som exempelvis ett betyg, yrkesbevis eller gesällbevis. Ett erkännande från validering är precis lika mycket värt som att man studerat sig till kunskapen via en kurs. För att kunna validera behöver man ha arbetat minst två år med yrket man validerar sig mot.

Vilka validerar

I dagens läge är det ett fåtal organisationer som validerar. Vuxenutbildningen i Sundsvall och Timrå validerar mot en kursplan (innehållet i en kurs) vilket leder till ett betyg. Arbetsförmedlingen validerar främst mot anställningsbarhet inom några utvalda branscher. Validering leder då exempelvis till yrkesbevis eller gesällbevis. Även Regionen, Yrkeshögskolan och Universiteten validerar idag.

Ett konkret exempel på vinsterna med validering

Ett exempel kan vara inom skolans värld. Det är ett hundratal som validerar sig mot undersköterska utbildningen varje år. Att det är så många som validerar sig mot undersköterska beror ofta på att man börjar som outbildad i yrket. Men sedan kan man använda sig av validering för att påvisa och tillgodose sig kunskaper i samband med utbildningen till undersköterska.

Det är ovanligt att man via validering kan få betyg för en hel utbildning eller kurs. Ofta kan man tillgodose sig hälften via validering och den andra hälften via studier. Som med exemplet för undersköterska där utbildningen är tre terminer totalt. Med validering finns exempel på studenter som slutfört utbildningen på en till två terminer beroende på hur mycket av kunskapen som man kunnat tillgodose sig via validering.

Läs mer om validering

Validering i Västernorrland, Region Västernorrland

Validering av högskolepedagogisk utbildning, Mittuniversitetet

Validering av kunskap och kompetens, Skolverket

Validering, Arbetsförmedlingen

Reell kompetens – validera dina erfarenheter, Yrkeshögskolan

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.