Digitala vårdutbildningar

Utbildningar som kan höja dina kunskaper och ge ökad chans att söka omvårdnadsjobb inom exempelvis äldreomsorgen.

Äldreomsorg

ABC demens och ABC demens plus:

Nationella värdegrunden för äldreomsorgen, Socialstyrelsen.Digital

Funktionsvariationer

Yrkesintroduktion baspersonal för område funktionsvariationer, Socialstyrelsen.

Basutbildningar

Introduktionspaket för ny personal, Socialstyrelsen.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.