Vad kan du få stöd med?

Vi kan erbjuda dig olika aktiviteter för att du ska komma närmare egen försörjning genom till exempel arbete eller studier.

När du först kommer till Arbetsmarknadstorget får du träffa en arbetskonsulent eller en företagskoordinator som efter en kartläggning av dina behov gör en plan tillsammans med dig om vilka aktiviteter som kan vara aktuella.

Din arbetskonsulent eller företagskoordinator kommer sedan att följa dig under hela din kontakt med oss och coacha och samordna de arbetsmarknadsinsatser du behöver för att kunna bli självförsörjande.

Arbetsträning är en arbetslivsinriktad rehabiliteringsåtgärd för dig som varit borta från arbetsmarknaden en längre tid eller aldrig har haft något varaktigt arbete. Insatsen syftar till att träna upp förmågan att utföra vissa arbetsuppgifter eller förmågor.

Arbetsträningen kan ske på en kommunal arbetsplats eller på någon av våra verksamheter för arbetsträning. Den kan ibland också ske på privata företag eller föreningar.

För dig som saknar yrkeserfarenhet eller vill ha erfarenhet inom en viss bransch finns möjlighet att praktisera en tid för att öka eller stärka din yrkeskompetens. Praktik erbjuds också dig som behöver träna upp dina kunskaper i det svenska språket samtidigt som du får en yrkeskompetens. En språkpraktik kan ofta kombineras med SFI-studier. Praktiken kan göras på en kommunal arbetsplats eller på någon av våra verksamheter för arbetsträning. Den kan ibland också ske på privata företag eller föreningar.

Vänder sig till dig som har en långtidsarbetslöshet bakom dig och är berättigad till någon form av åtgärdsanställning med anställningsstöd via Arbetsförmedlingen. Syftet är att förstärka dina möjligheter till återinträde/inträde på arbetsmarknaden och nå målet reguljärt arbete. Insatsens längd kan variera beroende på utvecklingen under anställningen.

Ung Kraft vänder sig till dig som är 18-29 år och har psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med målsättningen att komma närmare arbete, studier eller annan insats.

Ung Kraft är ett samarbete mellan Sundsvalls kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Västernorrland som innebär stöd och samordning av insatser från ovanstående och andra aktörer.

Rehabvägledare finns för dig som är 18-65 år, mår psykiskt dåligt och vill ändra din livssituation. Hos oss kan du få stöd i att planera och genomföra de förändringar som behövs för att du ska kunna nå de mål du har i livet och må bättre.

Det är du som bestämmer vad du vill uppnå. Vi hjälper dig att nå dina personliga mål inom olika livsområden, till exempel vardagliga aktiviteter, fritid, arbete eller studier.

Tillsammans gör vi en planering så vi kan vara säkra på att du får det stöd du behöver för att nå dina mål. Stöd från rehabvägledare är frivilligt och du kan avbryta planeringen och samarbetet när du vill.

Studie- och yrkesvägledning erbjuds av Vuxenutbildningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.