Målsättning med våra Arbetsmarknadsinsatser

Målsättningen med Sundsvalls kommuns arbetsmarknadsinsatser är att motverka arbetslöshet och utanförskap och att stötta individer till en hållbar egen försörjning.

Vägen in till våra arbetsmarknadsinsatser är via vår samverkansarena Arbetsmarknadstorget där vi från Sundsvalls kommun samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Västernorrland.

Du kan läsa mer om Arbetsmarknadstorget, vilka vi är till för och vilket stöd vi kan erbjuda på vår webbplats.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.