Sommarjobb inom kommunal verksamhet och hos privata företag

Ansökningstiden har gått ut för de kommunala jobben. Till privata företag kan du söka fram till juni.

Sök jobben här: https://sommarjobb.sundsvall.se

Hur/när ansöker jag?

Ansökningsperiod är 1-31 mars 2017. Du ansöker från https://sommarjobb.sundsvall.se

Kan jag söka flera jobb?

Ja, du kan söka på alla annonser men du kan endast få ett jobb.

Jag är inte folkbokförd i Sundsvall, men bor här på sommaren. Kan jag söka?

Nej, du måste vara folkbokförd i Sundsvalls kommun för att kunna söka och få ett sommarjobb. Det är den adress du har under ansökningsperioden som gäller.

Måste jag ha tidigare erfarenhet?

Vi ser gärna att du skriver i ditt personliga brev vad du är bra på eller intresserad av för att vi lättare ska kunna matcha ihop dig med en lämplig arbetsplats.

Hur lång period kommer jag jobba?

I kommunal verksamhet är perioden tre eller fyra veckor. På privata företag kan sommarjobbsperioden variera.

Hur gammal ska jag vara?

Sommarjobben är till för dig som är 16-24 år.

Kan jag ordna min egen plats eller måste jag bli placerad?

Du har inte möjlighet att ordna en egen arbetsplats och få lön via Sundsvalls kommun utan det är de som handlägger sommarjobben som bestämmer arbetsplats.

Hur fördelas jobben?

Jobben fördelas utifrån dina val, vad arbetet kräver och lottning.

Jag har skickat in min ansökan, vad händer nu?

Handläggaren matchar önskemålen i de ansökningar som kommit in med de arbeten som finns. Alla som erbjuds jobb inom kommunen kallar vi via brev och får du inget brev så kan vi tyvärr inte erbjuda dig något jobb.

Kan jag byta jobb?

Nej, du kan inte byta jobb utan endast tacka nej om du inte vill ha det jobb du erbjudits. Det är viktigt att du kontaktar handläggaren.

Jag kan inte jobba den period jag har fått. Kan jag byta?

Du kan tyvärr inte byta period utan endast tacka nej om du inte kan jobba den period du har erbjudits sommarjobb. Det är viktigt att du kontaktar handläggaren.

Måste jag verkligen ha utdrag ur belastningsregistret?

Ja, om du ska sommarjobba på arbetsplatser där det finns barn ex inom barnomsorg, skola och städ.

Hur skaffar jag utdrag ur belastningsregistret?

Om du blir erbjuden ett arbete som kräver utdrag ur belastningsregistret får du fylla i en sådan blankett vid anställningstillfället.

Jag kan inte komma den dag jag har blivit kallad, kan jag byta dag?

Ja, kontakta våra handläggare för ändring av tid.

Jag kan inte jobba de veckor jag skrivit i ansökan, vad gör jag?

Kontakta våra handläggare.

Vilka är mina arbetsuppgifter?

Information om vad du ska arbeta med får du av handledaren på din arbetsplats.

Vem är min handledare?

Information om vem som är din handledare får du när du anställs.

Hur fungerar det med raster?

Du har rätt till en lunchrast. Lunchrastens längd kan variera mellan olika arbetsplatser. Lunchrast ligger utanför arbetstid och är obetald.

Du har även rätt till en kortare rast på förmiddagen och en kortare rast på eftermiddagen.

Hur gör jag om jag blir sen till jobbet?

Om du blir försenad ska du kontakta handledaren på din arbetsplats och tala om det.

Hur lång arbetsdag har jag?

Du jobbar max 8 timmar om dagen + din lunchrast.

Hur gör jag om jag blir sjuk?

Kontakta din handledare eller någon på arbetsplatsen direkt på morgonen innan din arbetsdag skulle ha börjat.

Hur gör jag om jag inte trivs?

I första hand ska du prata med din handledare på arbetsplatsen. Du kan även kontakta våra handläggare.

Vilken lön får jag?

I kommunalt arbete utgår lön med 70 kronor per timme om du är 16-17 år och 86 kronor per timme om du är 18-24 år. Semesterersättning tillkommer med 15,40 kronor per timme.

Privata företag betalar ut lön enligt sina gällande kollektivavtal.

Tidrapport

Tidrapporten skickas med post till:
Sundsvalls kommun
Sommarjobb
851 85 Sundsvall

eller med internpost till:
Sommarjobb, Favi, Trädgårdsgatan 7

Tidrapporten kan även lämnas till receptionen, plan 2, Trädgårdsgatan 7 i Sundsvall

Hur betalas lönen ut?

Lönen utbetalas till det bankkonto du har uppgett vid anställningen eller via utbetalningsavi.

När betalas lönen ut?

Sundsvalls kommun betalar ut lönen den 27:e i månaden efter att tidrapporten har lämnats in. Om tidrapporten inte lämnas in kommer inte någon lön att utbetalas.

Privata företag betalar ut lön enligt sina rutiner.

Måste jag betala skatt?

Arbetsgivaren är enligt lag tvungen att göra avdrag för skatt på lönen.

Om du sammanlagt kommer att tjäna mindre än 18 951 kronor under 2017 behöver du inte betala någon skatt under förutsättning att du är bosatt i Sverige hela året.

Vid anställningstillfället kommer du att få en blankett för skattebefrielse.

Har du övriga frågor gällande skatt gå in på www.skatteverket.se

Om jag har frågor om min lön?

Jobbar du inom kommunen vänder du dig till våra handläggare. Jobbar du i ett privat företag vänder du dig till det företaget.

 

 

Kontakt

Mattias Berglund Näringslivskoordinator

070-183 53 88

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.