Förskolan och skolan söker vikarier

Vikarie inom förskola, fritidshem, skola och kök.

Registrera, uppdatera cv och söka jobb via webb

Vi är i behov av vikarier till förskola och skola, såsom lärare, förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare, elevassistenter och kökspersonal.

Som vikarie ska du kunna åka ut på arbete med kort varsel. Du arbetar på flera olika arbetsplatser och tiderna kan variera under arbetsdagen. Vanligtvis mellan klockan 6.30 till 18.00.

Att arbeta som vikarie innebär att träffa många olika människor, knyta kontakter samt skaffa dig värdefull erfarenhet av flera olika verksamheter.

När vi rekryterar vikarier tittar vi i första hand på utbildning, pågående utbildning och erfarenhet. Även om du saknar relevant utbildning kan du vara av intresse för vår verksamhet. För att jobba som vikarie inom förskola och skola ska du ha slutbetyg från gymnasiet.

Följande underlag ska tas med vid personligt möte:

  • För att börja arbeta som vikarie inom förskola och skola ska du begära utdrag ur
    Polisens belastningsregister och uppvisa originalet till oss. Beställ utdrag ur belastningsregistret
  • Slutbetyg, studieintyg, examensbevis eller legitimation
  • Arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg från tidigare arbeten
  • Kontaktuppgifter till minst två referenser. Lämplig referensperson kan vara chef, arbetsledare eller handledare från arbete eller praktik. Referenspersonerna ska vara tillfrågade och underrättade om att de är dina referenspersoner.
  • Legitimation

Vill du veta mer om att arbeta i förskolan eller skolan kan du kontakta den enhet som finns i ditt närområde.

Sök som vikarie i förskola, fritidshem, skola och kök

Fler sidor på Sundsvall.se

Alla våra kommunala förskolor
Alla våra kommunala grundskolor

Andra webbplatser

Vad är registerkontroll och varför genomförs det? – Skolverket

Kontakt

Hanna Lagerlöf Vikariesamordnare

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.