Kommunen som arbetsgivare

Du kan välja mellan många olika yrken och många viktiga jobb. Och alla går de ut på att ge kommuninvånare bästa möjliga service.

Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Därför ser vi gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

  • Vi ska stimulera kunskapsutbyte inom organisationen.
  • Alla ska känna sig delaktiga.
  • Vi ska vara ett föredöme gällande mångfald i arbetslivet.
  • Vi ska veta vad som förväntas av oss, och vad vi kan förvänta oss, som anställda i Sundsvalls kommun.
  • Obligatoriskt drogtest sker vid nyanställning av personal.

Företagshälsovård som förebygger ohälsa

Kommunens företagshälsovård – Kommunhälsan – med sin medicinska, tekniska, ergonomiska och psykosociala kompetens hjälper till att se och förebygga samband mellan arbetsmiljö och hälsa.

Medlemskap i fritidsföreningen SK65

Alla anställda är automatiskt medlemmar i SK65, vår fritidsförening. SK65 erbjuder en mängd stimulerande fritidsaktiviteter som ridturer, matlagning, fjällvandring, fågelskådning och mycket annat.

Sundsvalls kommuns fritidsförening, SK65

Konstförening

Sundsvalls kommunanställdas konstklubb, SKAKK, är kommunens gemensamma konstförening för alla anställda. Föreningen har årliga utlottningar och anordnar flera konstaktiviteter under året.

Kontakt

Lön och pension Tekniska frågor för jobbansökningar

060-19 26 00

Vi köper inte tjänster eller annonser för en pågående rekrytering och ber dig att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

Öppettider

Vardagar kl. 9 - 12, klämdagar stängt.

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.