Om KomiJobb

KomiJobb, en jobbsatsning inom Sundsvalls kommun under åren 2013 – 2018.

Under projekttiden erbjöd kommunen årligen 200 personer en tidsbegränsad anställning i Sundsvalls kommun.

Många av de arbetslösa personerna i kommunen hade varit arbetssökande under en längre tid och under den tiden hade de kommit allt längre ifrån arbetsmarknaden. Dessa personer var i behov av en extra hjälp för att öka sin anställningsbarhet och få möjlighet till att bli självförsörjande.

Kommunen hjälpte arbetsplatserna med rekrytering

Kommunen identifierade, tillsammans med arbetsförmedlingen, personerna och matchade dem mot en arbetsplats. En arbetskonsulent från avdelningen arbete och integration hade under anställningstiden kontinuerliga uppföljningar med den anställde och dennes arbetsplats och fanns därmed tillhands om problem skulle uppstå.

Kompetenshöjande verksamhet för den anställde

Den anställde var aktivt arbetssökande och erbjöds under anställningstiden kompetenshöjande verksamhet. Under anställningstiden fick personerna information om studier och det fanns även möjlighet för personerna att kombinera anställning med studier.

Fördelar för mottagande arbetsplatser

Det var ingen kostnad för den arbetsplats som tog emot en anställd, men det krävdes att det fanns en handledare på plats samt att det fanns arbetsuppgifter för den anställde.

Arbetsplatsen hade arbetsmiljöansvaret. Avdelningen arbete och integration hade en nära kontakt med de fackliga organisationerna och förankrade varje anställning med facket för att säkerställa att det inte blev någon undanträngningseffekt och att anställningarna inte ersatte ett faktiskt anställningsbehov. Anställningarna fick alltså inte utgöra en del av verksamhetens grundbemanning.

Genom att ta emot en anställning fick arbetsplatsen extra resurser under anställningstiden, och det kunde bidra till en kvalitetshöjning i verksamheten. Det gav arbetsplatserna en möjlighet att utföra arbetsuppgifter som annars inte skulle bli utförda. Rätt nyttjat kunde dessa extra resurser skapa mervärde för verksamheten, men det var viktigt att arbetsplatsen i sin planering tog hänsyn till att detta mervärde var tidsbegränsat.

Bred politiskt enighet

Med en bred politisk enighet fattades beslutet som möjliggjorde för Favi och Socialtjänsten att tillsammans med Arbetsförmedlingen under perioden 2013-2016 erbjuda arbetssökande personer en tidsbegränsad anställning på någon av kommunens arbetsplatser.

Det finns få, eller inga, arbetsmarknadspolitiska insatser som är lika effektiva som en anställning. Att ha en anställning och färska referenser gör också personen attraktivare för de arbeten man söker.

Arbetslöshet och framförallt bidragsberoende är kostsamt för kommunen, men de allra största vinsterna är de rent humanitära för personer och deras familjer som får en chans att lämna utanförskapet. Att ha ett arbete, tillhöra ett socialt sammanhang och ha möjlighet att försörja sig själv och sin familj är en av de viktigaste delarna för att man ska må bra. Dessutom ges personen särskilt stöd och vägledning i arbetssökande under anställningstiden.

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.