Om KomiJobb

KomiJobb är Sundsvalls kommuns stora jobbsatsning åren 2013 – 2018.

Under projekttiden erbjuder kommunen årligen 200 personer en tidsbegränsad anställning i Sundsvalls kommun.

Många av de arbetslösa personerna i kommunen har varit arbetssökande under en längre tid och under den tiden har de kommit allt längre ifrån arbetsmarknaden. Dessa personer är i behov av en extra hjälp för att öka sin anställningsbarhet och få möjlighet till att bli självförsörjande.

Kommunen hjälper arbetsplatserna med rekrytering

Kommunen kommer tillsammans med arbetsförmedlingen att identifiera personerna och matcha dem mot en arbetsplats. En arbetskonsulent från avdelningen arbete och integration kommer under anställningstiden att ha kontinuerliga uppföljningar med den anställde och dennes arbetsplats och finns därmed tillhands om problem skulle uppstå.

Kompetenshöjande verksamhet för den anställde

Den anställde är aktivt arbetssökande och kommer under anställningstiden att erbjudas kompetenshöjande verksamhet från avdelningen arbete och integration. Under anställningstiden kommer personerna att få information om studier och det finns även möjlighet för personerna att kombinera anställning med studier.

Fördelar för mottagande arbetsplatser

Det blir ingen kostnad för den arbetsplats som tar emot en anställd, men det krävs att det finns en handledare på plats samt att det finns arbetsuppgifter för den anställde.

Arbetsplatsen har arbetsmiljöansvaret. Avdelningen arbete och integration kommer att ha en nära kontakt med de fackliga organisationerna och kommer att förankra varje anställning med facket för att säkerställa att det inte blir någon undanträngningseffekt och att anställningarna inte ersätter ett faktiskt anställningsbehov. Anställningarna får alltså inte utgöra en del av verksamhetens grundbemanning.

Genom att ta emot en anställning får arbetsplatsen extra resurser under anställningstiden och det kan bidra till en kvalitetshöjning i verksamheten. Det ger arbetsplatserna en möjlighet att utföra arbetsuppgifter som annars inte skulle bli utförda. Rätt nyttjat kan dessa extra resurser skapa mervärde för verksamheten, men det är viktigt att arbetsplatsen i sin planering tar hänsyn till att detta mervärde är tidsbegränsat.

Bred politiskt enighet

Med en bred politisk enighet fattades beslutet som har möjliggjort för Favi och socialtjänsten att tillsammans med arbetsförmedlingen under perioden 2013-2016 erbjuder arbetssökande personer en tidsbegränsad anställning på någon av kommunens arbetsplatser.

Det finns få, eller inga, arbetsmarknadspolitiska insatser som är lika effektiva som en anställning. Att ha en anställning och färska referenser gör också personen attraktivare för de arbeten man söker.

Arbetslöshet och framförallt bidragsberoende är kostsamt för kommunen, men de allra största vinsterna är de rent humanitära för personer och deras familjer som får en chans att lämna utanförskapet. Att ha ett arbete, tillhöra ett socialt sammanhang och ha möjlighet att försörja sig själv och sin familj är en av de viktigaste delarna för att man ska må bra. Dessutom ges personen särskilt stöd och vägledning i arbetssökande under anställningstiden.

Kontakt

Jennie Elf Projektledare

073-270 55 10

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.