Crea

Crea bidrar till den nyanländes kompetensutveckling och underlättar etableringen i kommunen som självständiga medborgare med egen försörjning.

Hos Crea får deltagaren kombinera praktisk arbetsträning med teoretiska moment, varvat med yrkesorienteringsutbildning och svenska språkstudier. Genom kombinationen får deltagaren en ökad förståelse för arbetsmomenten och inlärningsprocessen upplevs som mer naturlig och positiv.

Vi erbjuder våra deltagare en dynamisk, individbaserad planering med aktiviteter specifikt anpassade för vår målgrupp; utlandsfödda. Här inkluderas yrkessvenska, arbetsmarknadskunskap och arbetsträning i reella miljöer, både ute i näringslivet och på kommunala arbetsplatser, med handledare från Crea.

Vår Målgrupp

Crea vänder sig till utlandsfödda individer, främst inom etableringsfasen, som är i behov av att förbättra sina kunskaper i det svenska språket och komma närmare arbetsmarknaden.

Våra Yrkesplattformar

På Crea finns idag fem (5) yrkesplattformar i samverkan med kommunen och privata företag, där vi alltid har handledare från vår verksamhet på plats. Detta för att deltagaren ska få erfarenhet av vanligt förekommande arbetsuppgifter inom sin valda yrkesplattform.

Deltagaren får även kännedom om normer, regler och förhållningssätt som gäller på arbetsplatsen eftersom yrkesplattformen är en arbetsplats i skarpt läge.

Vi är verksamma inom följande branscher:

  • Kök & Restaurang
  • Lokalvård
  • Praktiskt Arbete
  • Service & Handel
  • Vård & Omsorg

Vägen in

Anmälan till Crea sker från Arbetsförmedlingens handläggare, för de individer som inkluderas i etableringsreformen, men även från Socialtjänsten och Sfi (Svenska för invandrare).

Vi på Crea ger nya medborgare en större chans till integration, där varje individ ska känna sig som en tillgång och ges större möjlighet att delta i yrkeslivet. Därför erbjuder vi en aktiv planering, med deltagarens behov i fokus.

Den anmälda individen bjuds in till en genomgång och planering på Crea inför kursstart, som sker var 9:e vecka. Eftersom vi tillämpar individanpassade scheman går det bra att kombinera tiden på Crea med andra aktiviteter, såsom exempelvis Sfi och Samhällsorientering. Vi är även en bra plats för individer som är i behov av arbetsförmågebedömning.

Crea passar individer som;

  • är utrikesfödda,
  • önskar att prova olika yrken,
  • vill utveckla sina kunskaper,
  • är i behov av språkträning.

Är du intresserad av att själv börja på Crea, ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten eller Sfi som hjälper dig vidare till oss.

Kontakt

Hans Skimmermo Projektledare

070-191 32 19

Bodil Mattsson Verksamhetschef Arbetsmarknad

072-143 82 96

Crea

Postadress:
Sundsvalls kommun, Favi, Crea
Trädgårdsgatan 7
852 31 Sundsvall

Besöksadress:
Arthur Engbergs Väg 13
852 40 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.