Arbetskonsulenter

Våra arbetskonsulenter arbetar i huvudsak på uppdrag från Socialtjänsten med att hjälpa människor att öka sin anställningsbarhet för att på så sätt nå en egen försörjning.

Det vanligaste sättet att komma i kontakt med våra arbetskonsulenter är via Socialtjänsten i samband med ansökan om ekonomiskt bistånd.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.