Arbete, sysselsättning för dig med funktionsnedsättning

I Sundsvalls kommun är det Jobbkanalen som samordnar arbete för dig med funktionsnedsättning.

OSA (skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare) är till för att ge dig med speciella funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga möjlighet till anställning hos en offentlig arbetsgivare. Offentlig arbetsgivare är till exempel stat, kommun och landsting.

Vem kan få OSA?

Arbetsförmedlingen kan besluta om OSA för:

  • arbetslös med socialmedicinskt funktionshinder,
  • arbetslös som är berättigad till insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till funktionshindrade,
  • arbetslös som på grund av långvarig och svår psykisk sjukdom inte tidigare har haft kontakt med arbetslivet eller varit borta ifrån det under längre tid.

Arbetsförmedlingen beslutar

OSA-anställningar inom kommunen samordnas av Jobbkanalen där du även kan få stöd av en coach och en företagskoordinator under din anställning. Kontakta din handläggare på arbetsförmedlingen om OSA-anställning är aktuellt för dig. Det är alltid Arbetsförmedlingen som beslutar och anvisar.

 

Kontakt

Eva Lindroos Arbetskonsulent

060-19 19 35

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.