21 satsningar 2021

Ett mentorprogram för att utjämna sociala skillnader.

Med start i mars 2021 engagerar Sundsvalls kommun tillsammans med Mitthem och Räddningstjänsten Medelpad trygga personer med stort socialt nätverk som mentorer för långtidsarbetslösa. Meningen är att personer som står långt från arbetsmarknaden ska få mentorer och förebilder som kan ge råd och svara på frågor. Syftet är förstås att de långtidsarbetslösa ska komma närmare arbetsmarknaden.

Både de långtidsarbetslösa och mentorerna i programmet har anknytning till de sex prioriterade bostadsområdena i arbetet med att utjämna sociala skillnader i Sundsvall.

Mentorsprogrammet pågår under 2021

Mentorsprogrammet pågår under hela 2021.

Mentorerna får vid behov stöd av specialisterna vid kommunens Arbetsmarknadstorg som också sköter matchningen mellan mentorer och adepter.

Mentorerna arbetar ideellt i 21 satsningar 2021.

Frågor och svar

Ja, de är försäkrade via verksamheten Arbetsmarknadstorg. Om det blir aktuellt med praktik skriver vi ett praktikkontrakt där försäkring ingår.

Vi kommer att ha avstämningsträffar där alla träffas samtidigt under arbetets gång där vi för löpande dialog med mentorerna. Vid behov kan mentorerna också kontakta sin processledare och adeptens arbetskonsulent.

Det är något som vi tror är möjligt att ordna om vi ser möjlighet till mer långsiktig lösning för adepten. Om det är aktuellt, kontakta oss om det.

Det kommer du överens med din adept om. Du kommer att få förslag på vad ni kan prata om vid era första träffar. Men ni väljer själva vad ni pratar om och hur ni lägger upp er kontakt.

Nej, uppdraget är helt ideellt. När ni till exempel träffas och fikar på kafé betalar ni var för sig.

När matchningen är klar blir du som mentor kontaktad av adeptens arbetskonsulent. Ni bokar tid och träffas alla tre första gången.

Matchningen startade direkt efter uppstartsmötet den första mars och pågår löpande tills alla matchningar är klara. Mentorsprogrammet pågår under hela 2021.

Vill du veta mer eller kanske delta, kontakta Nina Staaf.

Del av kommunens huvudprioritering

Kommunens huvudprioritering är att utjämna sociala skillnader mellan Sundsvallsborna. 21 satsningar 2021 är en del i det arbetet.

Kontakt

Nina Staaf Processledare i Nacksta

060-13 95 06

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.