21 satsningar 2021

Ett mentorprogram för att utjämna sociala skillnader.

Med start i mars 2021 engagerar Sundsvalls kommun tillsammans med Mitthem och Räddningstjänsten Medelpad trygga personer med stort socialt nätverk som mentorer för långtidsarbetslösa. Meningen är att personer som står långt från arbetsmarknaden ska få mentorer och förebilder som kan ge råd och svara på frågor. Syftet är förstås att de långtidsarbetslösa ska komma närmare arbetsmarknaden.

Både de långtidsarbetslösa och mentorerna i programmet har anknytning till de sex prioriterade bostadsområdena i arbetet med att utjämna sociala skillnader i Sundsvall.

Mentorsprogrammet pågår under 2021

Mentorsprogrammet pågår under hela 2021.

Mentorerna får vid behov stöd av specialisterna vid kommunens Arbetsmarknadstorg som också sköter matchningen mellan mentorer och adepter.

Mentorerna arbetar ideellt i 21 satsningar 2021.

Frågor och svar

Ja, de är försäkrade via verksamheten Arbetsmarknadstorg. Om det blir aktuellt med praktik skriver vi ett praktikkontrakt där försäkring ingår.

Vi kommer att ha avstämningsträffar där alla träffas samtidigt under arbetets gång där vi för löpande dialog med mentorerna. Vid behov kan mentorerna också kontakta sin processledare och adeptens arbetskonsulent.

Det är något som vi tror är möjligt att ordna om vi ser möjlighet till mer långsiktig lösning för adepten. Om det är aktuellt, kontakta oss om det.

Det kommer du överens med din adept om. Du kommer att få förslag på vad ni kan prata om vid era första träffar. Men ni väljer själva vad ni pratar om och hur ni lägger upp er kontakt.

Nej, uppdraget är helt ideellt. När ni till exempel träffas och fikar på kafé betalar ni var för sig.

När matchningen är klar blir du som mentor kontaktad av adeptens arbetskonsulent. Ni bokar tid och träffas alla tre första gången.

Matchningen startade direkt efter uppstartsmötet den första mars och pågår löpande tills alla matchningar är klara. Mentorsprogrammet pågår under hela 2021.

Förslag på upplägg på mentorsträffarna

Här hittar du förslag på hur de olika mentorsträffarna skulle kunna se ut. Ni använder det ni själva tycker verkar bra.

Tema: Första träffen

 • Berätta er historia, om vem ni är och vad ni gjort tidigare.
 • Blicka också framåt och prata om era mål och visioner.
 • Beskriv ett bra ögonblick i karriär/jobb/studier.
 • Vad har ni för förväntningar på varandra?

 

Tema: Framtiden

Inför denna träff sätter adepten upp ett eller flera mål.
• Vad vill du göra och vart vill du nå i arbetslivet?
• Mål med livet?
• Mål med jobbet?
• Vad hade du som mentor för mål? Nådde du dem? Vad hände på vägen?

Tema: Jobb

Fördjupa er i vad ett bra arbete och arbetsplats är.
• Är du som mentor nöjd med ditt jobb hittills och hur har vägen till var du är idag sett ut?

 • Vad innebär ett bra arbete för dig?
 • Relationer, nätverk, kontaktytor, hur fungerar det i arbetslivet?
 • Vilka personer behöver du lära känna för att nå dit du vill?
 • Hur lär du känna dem?
 • Mentorns tips på vägen

Tema: CV & jobbintervju

Inför mötet kan adepten förbereda sitt CV och personliga brev (inget krav).

 • Få hjälp att skapa ett CV och personligt brev. Kan vid behov ske i samråd med IAF
 • Hur brukar ett anställningsförfarande gå till? (Annonsering, intervjuer, urval)
 • Vad är viktigt att tänka på inför en jobbintervju?
 • Vad är viktigt att tänka på för att det ska fungera bra på en arbetsplats?
 • Har du som mentor några reflektioner från att ha anställt en medarbetare kring vad som sticker ut och vad som är mindre bra?

 

Tema: Nätverkande


• Diskutera vikten av nätverk och hur man skapar ett nätverk

 • Kanske är någon av er med nätverksgrupp eller känner till en som ni kan gå på tillsammans

Tema: Studiebesök hos mentorn


• Använd träffen till att få insyn i mentorns arbete. Gör studiebesök på mentorns arbetsplats eller hos andra kontakter

 • Träffa kollegor och delta på arbetsmöten. Titta på vad mentorn jobbar med just nu
 • Låt mentorn berätta om sitt företag, vilka framtidsvisioner och mål de har

Vill du veta mer eller kanske delta, kontakta Nina Staaf.

Del av kommunens huvudprioritering

Kommunens huvudprioritering är att utjämna sociala skillnader mellan Sundsvallsborna. 21 satsningar 2021 är en del i det arbetet.

Kontakt

Nina Staaf Processledare i Nacksta

060-13 95 06

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.