Medborgarapp

Vi vill med satsningen på en medborgarapp möjliggöra en enklare vardag för Sundsvalls kommuns invånare.

På denna sida kan du följa hur projektet arbetar med den första versionen av Medborgarappen som ska lanseras 2020.

Under 2018 genomfördes en förstudie. I förstudien gjorde man bland annat en bred enkätundersökning bland medborgare i Sundsvall. Syftet var att ta reda på vilka behov medborgarna har och hur stort intresset skulle vara för en Medborgarapp. Det genomfördes en form av workshop kallad medborgarlabb där medborgare blev involverade i processen att kartlägga och bättre förstå behov, drivkrafter och beteenden. Tillsammans med enkätundersökning, medborgarlabb och en kartläggning av vanliga frågor som kommer till kommunens växel samt kommunala bolag skapar förstudien förutästtningar för en genomförandeprojekt av en medborgarapp.

Läs hela förstudien

Projektet

Det övergripande syftet för projektet är att förenkla vardagen i Sundsvall med relevanta och användbara digitala tjänster. Medborgare ska involveras i utveckling och i test genom hela projektet. Inte bara under den inledande utvecklingsfasen utan även testning av nya förmågor som utvecklas löpande till medborgarappen. Ambitionen är att uppnå ett samskapande arbetssätt att utveckla digitala tjänster tillsammans.

Sammanfattningsvis från förstudien har arbetsgruppen tidigt tagit fram dessa rubriker som man arbetar runt i försöken att identifiera förmågor till medborgarappen.

Jag vill kunna fatta informerade beslut.
Jag vill kunna förbereda och effektivisera min vardag.

 • Strömavbrott, vad beror det på egentligen? Hur länge vara det?
 • Vart är bussen?
 • Vilka tunnor töms idag?
 • Är det plogat? Kan jag cykla till jobbet idag?
 • Vilken lärare kommer mitt barn ha i skolan idag?
 • Är skidspåren preparerade idag?

Jag vill bidra till ett bättre och säkrare samhälle. När jag gör det, vill
jag få snabb och korrekt återkoppling

 • Utebliven snöröjning i min närmiljö
 • Vägskada som stör
 • Otrygg plats, gatlyktor som ej fungerar
 • Det är svårt att veta vart jag ska anmäla mitt ärende, när jag väl hittar är det
  krångligt att slutföra en anmälan. Jag uppfattar kommunen som långsam
  eftersom jag inte vet att de arbetar med ärendet

Jag vill kunna nyttja närmiljöns erbjudande för att få en lustfylld vardag

 • När jag är i en fritidsanläggning händer det att jag missar viktiga tidpunkter
  för att jag inte har koll på vad som sker och händer där och då, det kan
  handla om:
  • Norra bergets erbjudanden, ex när släpper de ut hönsen?
  • Skidanläggningar
  • Kultur och nöje där jag befinner mig

Jag vill följa vart i processen mitt inlämnade ärende är.
Jag vill känna mig trygg och har kontroll över min situation.

 • När kommer mina pengar som jag har ansökt om?
 • När och vad får jag för beslut i mitt ärende?

Utifrån dessa rubriker har arbetet att hitta tjänster till appen pågått. Det har gjorts genom samtal med olika verksamheter och bolag inom Kommunkoncernen. Även en enkät på invånare inom Sundsvalls kommun har körts digitalt.

Tjänsterna som vi nu arbetar med är:

 • Felanmäl enkelt till Sundsvalls kommun
 • Störningsinfo för din dagliga resväg
 • Notis om när du ska ställa ut soptunnan
 • Notiser om planerade och plötsliga avbrott i din bostad exempelvis vatten och el
 • Vattentemperaturer live på olika badställen
 • Notiser på händelser där du är, exempelvis när djuren matas på friluftsmuseum Norra Berget.

Start av utveckling

Under februari månad startar utvecklingen av Medborgarappen. Upphandlad leverantör av utveckling är Cybercom Group som kommer att arbeta nära med Sundsvalls kommun. Under utvecklingen kommer tester att ske löpande mot kommunmedborgare. För att involvera i skapandet av appen så mycket som möjligt.

Skisser på Medborgarappen

Här presenteras löpande skisser på medborgarappen i takt med att de utvecklas under projektets gång. För tillfället genomförs användartester på dessa skisser.

Bilden visar fyra mobiltelefoner med utseendet på olika dela av Medborgarappen


Foto: Sundsvalls kommun

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.