Torbjörn Wiberg

Roll
Mätningsingenjör
E-post
torbjorn.wiberg@sundsvall.se
Telefon
060-19 13 60
Adress

Lantmäterikontoret
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.