Sven-Åke Westman

Roll
Miljöhandläggare, Projektledare
E-post
sven-ake.westman@sundsvall.se
Telefon
060-19 12 66
Adress

Sundsvalls kommun
Mark och exploateringsavdelningen
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.