Ritnings-, geo- och bygglovsarkiv

Roll
Arkivet finns även digitaliserat (och tillgängligt för alla) på: https://sundsvall.se/arkiv
E-post
byggarkiv.sbk@sundsvall.se
Telefon
060-19 13 11
Adress

Besöksadress:
Kommunhuset
Stadsbyggnadskontoret
Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontid: måndag - fredag 08.00-17.00

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.