Maud Nilsson

Roll
Teknisk assistent, administration torghandel
E-post
maud.nilsson@sundsvall.se
Telefon
060-19 12 67
Adress

Sundsvalls kommun
Mark- och exploateringsavdelningen
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.