Lena Hugosson

Roll
Biträdande förvaltningschef, stadsbyggnadskontoret
E-post
lena.hugosson@sundsvall.se
Telefon
060-19 13 38
Adress

Sundsvalls kommun
Lantmäterikontoret
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.