Kerstin Sundholm

Roll
Verksamhetschef Patientnämnden-Etiska nämnden, sekreterare i Etiska rådet
E-post
kerstin.sundholm@lvn.se
Telefon
061-18 01 66

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.