Jenny Edlund

Roll
Chef ansvarig för upphandling, avtal, lokaler och vaktmästeri
E-post
jenny.edlund@sundsvall.se
Telefon
060-19 47 85

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.