Anders Engelholm

Roll
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
E-post
anders.engelholm@sundsvall.se
Telefon
060-19 14 92

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.