Sundsvall ska ta position

Hur ser du på den framtida utvecklingen i Sundsvall och vad vill du ska känneteckna oss år 2030? Det är frågor vi just nu ställer till Sundsvallsbor i en enkät.

Vi är inne i slutfasen av insamling och analys i varumärkesarbetet. Ett arbete som ska mynna ut i möjliga vägval för att ta position som stärker bilden av Sundsvall som en attraktiv plats för människor, kapital och kompetens.

Otydlig bild av Sundsvall

Bilden av Sundsvall är vag bland svenskar och Sundsvallsbor. Det visar undersökningen som gjordes våren 2018. Under hösten 2018 diskuterades bilden av Sundsvall med näringsliv, besöksnäring, seniorer, ungdomar, beslutsfattare, boende och medarbetare.

Vad händer nu?

I slutfasen av varumärkesarbetet, som vi nu befinner oss i, testas hypoteser. Det innebär djupintervjuer med beslutsfattare och opinionsbildare, breda fokusgrupper av Sundsvallsbor, föreningsliv och nysvenskar och en enkät till invånarna.

Vad tycker du? – svara på enkäten

Svara på enkäten och hjälp oss att bygga en stark gemensam bild av Sundsvall. Det tar bara några minuter och dina svar är anonyma. Alla personuppgifter raderas efter tre månader. Sista datum för medverkan är 8 februari.

Vilken position tycker du att Sundsvall ska ta? – Svara på enkäten

Varumärkesarbetet blir varumärkesplattform

Den 27 maj beslutar kommunfullmäktige om Sundsvalls varumärkesplattform och grundläggande visuella identitet.

En varumärkesplattform är den karta som beskriver vilka Sundsvallsborna är (och vill vara) i förhållande till andra och till framtidens trender och utmaningar. Den ska hjälpa oss att utveckla Sundsvall till en plats med tydlig profil och stark attraktionskraft.

Kontakt

Johanna Åkerlund Kommunikationsstrateg

072-147 03 55

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.