Valnämndens preliminära rösträkning

Offentlig förrättning enligt vallagen 12 kap. 1§ för granskning och sammanräkning av underkända och sent inkomna förtidsröster.

Granskningen är öppen för allmänheten och äger rum onsdagen den 29 maj, klockan 8.00, i rum 350, kommunhuset, Norrmalmsgatan 4.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.