Val till Europaparlamentet

Den 26 maj är det Europaparlamentsval – det nionde allmänna och direkta valet för att välja ledamöterna till Europaparlamentet.

Alla som får rösta i valet och är upptagna i röstlängden får ett röstkort hemskickat med post.
Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige,
    medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Har du frågor om valet och hur det går till?

Valmyndighetens frågeforum

Valmyndigheten har ett frågeforum där du kan söka bland redan ställda frågor om val. Om du inte hittar svaret på din fråga kan du ställa en egen. Fråga Valmyndigheten.

Valupplysningen

Valupplysningen, telefon: 020-825 825. Telefontid: måndag–fredag klockan 8.00–17.00.

Röstlängden för valet till Europaparlamentet 2019 fastställdes den 26 april. Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i Skatteverkets register den 26 april, 2019. Uppgifterna ligger till grund för att bli upptagen i röstlängden.

På Valmyndighetens webbplats kan du läsa mer om rösträtt och röstlängd.

Du kan välja att personrösta på en kandidat eller rösta på bara partiet. Du kan personrösta för alla partier med hjälp av en blank valsedel. Det är en nyhet i lagen som gäller vid valet till Europaparlamentet.

På Valmyndighetens webbplats finns mer information om att rösta på parti och person.

Ambulerade röstmottagare

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig ordnar kommunen med en ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Meddela om du vill använda ambulerande röstmottagare

Sundsvalls kommun tillhandahåller ambulerade röstmottagare under vecka 20, den 13-17 maj. Meddela senast den 10 maj att du vill använda dig av en ambulerande röstmottagare till: val@sundsvall.se eller telefon: 060-19 10 00 (växel).

Hjälp vid röstning

Du kan få hjälp att rösta i vallokalen om du behöver det. Du kan också utse ett bud som lämnar in din röst, om du inte kan ta dig till vallokalen.

På Valmyndighetens webbplats kan du läsa mer om hjälp vid röstning.

Om du som väljare på grund av sjukdom eller funktionshinder inte kan ta dig till din vallokal på egen hand eller med färdtjänst ordnar valnämnden valskjuts. Om du behöver valskjuts meddela detta senast onsdag 20 maj. Mejla till: val@sundsvall.se eller ring valnämndens kansli, telefon: 070 185 53 44 eller 060-19 10 00 (växel).

Behöver du tolkhjälp för att rösta ordnar röstmotagaren på förtidsröstningsstället eller i vallokalen en telefontolk.

Om du är medborgare i något av EU:s medlemsländer, har fyllt 18 år, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden har du rösträtt till Europaparlamentet.

På Valmyndighetens webbplats kan du läsa vad som gäller för EU-medborgare som vill rösta i valet till Europaparlamentet.

På Valmyndighetens webbplats kan du läsa om det svenska valsystemet.

På Valmyndighetens webbplats hittar du information om valet på lättläst svenska.

Andra webbplatser

Valmyndigheten, val.se
EU-valet 2019, eu-val.eu

Andra sidor på sundsvall.se

Valnämnden
Tolk

Kontakt

Valnämnden Myndighetsbrevlåda

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.