Peruskoulun valitseminen, kouluun sijoittaminen

Kaikkien lasten on seitsemästä kuuteentoista ikävuoteen käytävä koulua. Pakollinen koulu sisältää peruskoulun, peruserityiskoulun ja harjaantumiskoulun.

Kaikilla lapsilla on oikeus kunnalliseen koulupaikkaan ja niin kutsuttu kotikoulu määräytyy väestökirjanpidossa olevan osoitteen mukaan. Huoltajalla on oikeus valita lapselleen jokin toinen koulu, joko kunnallinen tai yksityinen, kuin se josta lapsi on saanut paikan läheisyysperiaatteen mukaan.

http://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/val-av-grundskola-1.210176 Lue lisää Kouluviraston säännöistä.

Lapsi on kouluvelvollinen seitsemän vuoden iästä alkaen

Lapset, jotka eivät käy esikoululuokkaa, saavat automaattisesti kouluun sijoittumisen kunnallisesta peruskoulusta (kotikoulu) kun kouluvelvollisuus alkaa seitsemän vuoden iässä. Huoltajalla on oikeus valita lapselleen jokin toinen koulu, kunnallinen tai yksityinen, kuin se josta lapsi on saanut paikan läheisyysperiaatteen mukaan.

Lapset, jotka jo käyvät esikoululuokkaa jossain koulussa, jatkavat automaattisesti samassa koulussa ensimmäisellä vuosikurssilla.

Erityinen kiintiö vapaakouluissa

Vapaakoulussa, johon joutuu jonottamaan, saattaa olla erityinen kiintiö niiden oppilaiden suhteen, jotka eivät ole asuneet kauan aikaa Ruotsissa.

Läs mer om särskild kvot i fristående skolor/ Lue lisää vapaakoulujen kiintiöistä

Täältä löydät hakemuslomakkeita kunnalliseen peruskouluun tai lapsen koulunkäynnin lopettamiseen kunnallisessa peruskoulussa

Haluan:

 

Sundsvallin Montessorikoulussa on omat vuorojärjestyssäännöt. Lue lisää otsikon Vuorojärjestyssäännöt kunnallisessa peruskoulussa alta.

Ensimmäisenä vuorossa

Oppilaat, jotka ovat väestökirjoilla kouluunottoalueella ja jotka haluavat aloittaa ”kotikoulussaan”. Näille oppilaille jaetaan paikat seuraavassa järjestyksessä:
1. erityistukea tarvitsevat oppilaat (rehtorin arvion mukaan)
2. oppilaat, joilla on sisaruksia kyseisessä koulussa
3. muut kouluunottoalueella olevat oppilaat, joilla on lyhin matka väestökirjanpito-osoitteen ja kyseisen koulun välillä.

Toisena vuorossa

Oppilaat, jotka asuvat kouluunottoalueen ulkopuolella, mutta ovat väestökirjoilla kunnassa. Näille oppilaille jaetaan paikat seuraavassa järjestyksessä:
1. oppilaat, joilla on sisaruksia kyseisessä koulussa
2. oppilaat, joilla on lyhin matka väestökirjanpito-osoitteen ja kyseisen koulun välillä.

Kolmantena vuorossa

Toisessa kunnassa väestökirjoilla olevat oppilaat.

Kun paikat eivät riitä

Jos lapselle ei ole paikkaa haetussa koulussa, tarjotaan paikkaa toisesta kodin lähellä sijaitsevasta koulusta.

Sundsvallin Montessorikoulu

Sundsvallin Montessorikoulun oppilaaksiottoaluetta on koko kunta. Seuraavat vuorojärjestyssäännöt ovat voimassa (sen lisäksi, että kouluun hakiessaan oppilaan tulee olla väestökirjoilla Sundsvallin kunnassa):

•Sisarusetusija – oppilas, jolla on vanhempia sisaruksia Sundsvallin Montessorikoulussa

•Montessoritausta – oppilas, joka on vähintään kahden vuoden ajan, kolmena viimeksi kuluneena vuotena käynyt Montessori-pedagogien ohjaamassa Montessoritoiminnassa

•Sundsvallin Montessorikouluun toimitetun hakemuksen päivämäärä

 


Jos haluat lapsesi käyvän vapaakoulua, ota yhteyttä kyseiseen vapaakouluun paikan hakemista varten.
Vapaat peruskoulut

Kommunala grundskolor

Fristående grundskolor

Täältä löytyy tietoa sinulle, joka olet vasta muuttanut Ruotsiin ja haluat tietoa koulunkäynnin aloittamisesta. Voit kopioida tarvitsemasi kappaleen.

Tietoa seuraavilla kielillä:

Lisätietoja Sundsvall.se/suomeksi

Jämför skola och förskola/ koulun ja esikoulun vertailu

Lov, läsår och ledigheter/ lomat, lukuvuosi ja vapaapäivät

 

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.