Vakuutukset

Kommunen har flera former av försäkringar som kollektiv olycksfallsförsäkring för skola och socialtjänst med flera,

tjänstereseförsäkring och patientförsäkring.

Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen täcker inte sjukdom. Exakt vad som ingår i den kollektiva olycksfallsförsäkringen hos Protector och vilka som omfattas hittar du i försäkringsbeskedet.

Anmäl skada för olycksfall
Försäkringsbesked med försäkringsvillkor, (Länka till pdf)

Skadeanmälan för Protector, fyll i och skriv ut elektronisk blankett (Länka till pdf)

Skador som inträffat efter 2013-07-01, blanketten skickas till:
Protector försäkring, Västra trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm

För skador som inträffat innan 2013-07-01 ska du skicka anmälan till det försäkringsbolag som kommunen hade avtal med då, se försäkringsförteckning (Länka till pdf) med försäkringsbolag som kommunen har/haft avtal med

Tjänstereseförsäkring

Samtliga anställda som reser i tjänsten omfattas av kommunens tjänstereseförsäkring. Elever och praktikanter omfattas av försäkringen under studieresor och praktik. För mer information se försäkringens innehåll:

Försäkringsbrev för tjänstereseförsäkring 2016, försäkringsvillkor (Länka till pdf)

Försäkringskort för tjänstereseförsäkring 2016, kort att ta med på resan (Länka till pdf)

Patientförsäkring

Patientförsäkringen omfattar allt inom hälso- och sjukvård som kommunen bedriver. Det gäller även den vård som andra driver på entreprenad åt kommunen och om entreprenören är en självständig juridisk person. Om du som patient har råkat ut för en skada i samband med hälso- och sjukvård och vill kräva ersättning för den från patientförsäkringen måste du göra en skadeanmälan. Det är du själv som bestämmer om du ska göra en anmälan eller inte.

Anmäl skada inom hälso- och sjukvård

Skadeanmälan för patientförsäkring (Länka till pdf)

Blanketten skickas till: Sundsvalls Kommun, Socialförvaltningen, 851 85 Sundsvall

Kontakt

Gunnar Åberg Säkerhetschef

070-531 45 52

Mathias Sjödin Biträdande säkerhetschef

060-19 15 61

Ulf Wallin Kommunikationsstrateg

060-19 14 46

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.