Lomakkeet

Täältä löydät lomakkeet esikouluun, peruskouluun, erityisperuskouluun, lukioon ja erityislukioon.

Lomakkeet ovat ruotsin kielellä. Vähemmistökielten opetus eroaa muista kielistä ja oikeudet määritellään Kielilaissa, Koululaissa ja Vähemmistölaissa. Vähimmäisryhmäkokoa ei vaadita eikä myöskään vanhempien vähemmistökielen taitoa. Opetusta voi saada uutena kielenä. Lisätietoja voit saada vähemmistökoordinaattorilta Pirjo Linna Avarre, puhelin 070-180 5560 tai sähköpostitse Pirjo Linna  mailto:pirjo.linna@sundsvall.se

 

Ilmoitus vastaanotosta erityiskouluun Anmälan-för-mottagande-i-särskolan

pdf, 328 KB Anomus kunnalliseen esikoululuokkaan, muu asuinpaikkakunta Ansökan kommunal förskoleklass, annan folkbokföringskommun

pdf, 375 KB Anomus kunnalliseen peruskouluun, muu  asuinpaikkakunta Ansökan kommunal grundskola, annan folkbokföringskommun

pdf, 988 KB Anomus maksunalennuksesta Ansökan om nedsättning av avgift inkomst

pdf, 281 KB Anomus koulukuljetuksesta esikouluun, peruskouluun ja erityisperuskouluun Ansökan om skolskjuts i förskoleklass, grundskola och grundsärskola

pdf, 379 KB Anomus kunnallisen esikoululuokan vaihtamisesta Ansökan-byte-kommunal-förskoleklass

pdf, 397 KB Anomus kunnallisen peruskoulun vaihtamisesta Ansökan-byte-kommunal-grundskola

pdf, 1 MB Anomus vapaa-ajan kouluun ja pedagogiseen hoivaan Ansökan-fritidshem-och-pedagogisk-omsorg

pdf, 447 KB Anomus kunnalliseen peruskouluun kuntaan muuton yhteydessä ja vaihto vapaakoulusta Ansökan-kommunal-grundskola-inflyttning-och-byte-från-fristående-grundskola

pdf, 1 MB Loma-anomus Ansökan-om-ledighet

pdf, 1 MB Anomus peruskoulun äidinkielenopetukseen Ansökan-om-modersmålsundervisning-grundskola

pdf, 1 MB Anomus peruskoulun äidinkielen kokeeseen Ansökan-om-prövning-i-modersmålet-grundskola

pdf, 2 MB Anomus kouluvelvollisuuden siirtämiseksi Ansökan-om-uppskjuten-skolplikt

pdf, 1 MB Anomus Sundsvallin Montessorikouluun Ansökan-till-Sundsvalls-Montessoriskola

pdf, 1 MB Pyyntö peruserityiskoulun tai harjaantumiskoulun opetuksesta luopumiseen Begäran-om-utskrivning-ur-grundsärskolan-eller-träningsskolan

pdf, 772 KB Ruoka-aineyliherkkyys tai muu erityisruokavalio Födoämnesöverkänslighet och annan specialkost

pdf, 296 KB Peruskoulun äidinkielenopetuksen irtisanominen Uppsägning av modersmålsundervisning i grundskolan

pdf, 1 MB Vapaa-ajankodin irtisanominen Uppsägning-av-fritidshem

pdf, 1 MB Uloskirjautuminen tai pysyminen nykyisessä kunnallisessa koulussa Utskrivning-och-gå-kvar-i-nuvarande-kommunal-skola

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.