Hakemus, ilmoitus ja tarvearviointi

Käänny sosiaalipalvelun vastaanottoryhmän puoleen halutessasi apua.

Otamme vastaan hakemuksia ja päättämme toimista tai toimitamme hakemuksen edelleen perusteellisempaa selvitystä varten. Voit myös soittaa meille, jos haluat tehdä ilmoituksen jostakin tai vain esittää kysymyksiä.

Kuinka kauan avun saanti kestää?

Yksinkertaisissa asioissa hakemaansa apua saa muutamassa päivässä. Monimutkaisimmissa asioissa avun saanti saattaa kestää pitempään. Kiireellisessä tapauksessa apua voi saada jo samana päivänä.

Jokainen asia tulee käsitellä mahdollisimman pian ja mutkattomasti ilman että oikeusturva kärsii. Se, mikä on pikaista ja mutkatonta, saattaa riippua siitä onko tarve kiireellistä vai ei ja minkä tyyppinen tarve, toimi ja tarpeen laajuus on kyseessä.

Voit tehdä hakemuksen joko kirjallisesti tai suullisesti kun otat yhteyttä Vastaanottoryhmään. Voit tehdä sen suomeksi.

Hakemuksesi perusteella asian käsittelijä selvittää avuntarpeesi. Selvitykseen kuuluu joskus kotikäynti. Selvityksen valmistuttua saat postitse kirjallisen päätöksen. Ellet ole tyytyväinen päätökseen voit valittaa siitä.

Valita päätöksestä (ruotsiksi) / Överklaga beslut

Ota yhteyttä
Vanhusten ja toimintaesteisten Vastaanottoryhmä (Mottagningsgruppen för äldre och funktionsnedsatta)
Puhelin 060-19 25 50

Esimerkkejä vanhuksille annettavasta avusta

 • Apua kotona, kotipalvelu
 • Asuminen hoivakodissa
 • Päivätoimintaa dementiasairaille
 • Tukea omaishoitajille

Sosiaalihuoltolain mukainen vanhustenhoidon tukihakemus, lomake (ruotsiksi) / http://Ansökan om insatser inom äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen-blankett

Kun haet paikkaa vanhustentalosta tai palvelutalosta:

När du ansöker om äldreboende eller servicehus – informationsblad inför ansökan

Ruotsiksi:

Din rätt till vård och omsorg – Socialstyrelsens broschyr  

Suomeksi oikeudet hoitoon ja hoivaan:

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-5-16

Esimerkkejä toimintaesteisille annettavasta avusta

 • Päivätoiminta
 • Asuminen
 • Tukea kotona

Sosiaalilain mukainen tuki- ja hoitohakemus, lomake (ruotsiksi) / Ansökan om insats inom stöd och omsorg enligt socialtjänstlagen, blankett
Hae LSS-tukea, lomake (ruotsiksi) / Ansökan om LSS-insats, blankett

Ota yhteyttä

Lasten, perheiden ja aikuisten Vastaanottoryhmä
(Mottagningsgruppen för barn, familj och vuxna)
Puhelin 060-19 22 62

 • lapsen kaltoinkohtelu
 • päihteiden väärinkäyttö
 • lähisuhdeväkivalta

Ota yhteyttä

Taloudellisen tuen Vastaanottoryhmä
(Mottagningsgruppen för ekonomiskt stöd)
Puhelin 060-19 10 60

Jos sinulla jo on taloudellisen tuen käsittelijä, voit kääntyä suoraan kyseisen henkilön puoleen.

Apua sairaalassaolon jälkeen

Jos sairaalahoitosi on päättynyt etkä sen jälkeisenä aikana selviä kotona yksin tulee sairaanhoitohenkilöstön ottaa yhteyttä kunnan hoitosuunnitteluryhmään.

Maksut

Hakeminen ei maksa mitään, mutta jos apua myönnetään, tukitoimista joutuu useimmiten maksamaan tuloihin ja tukitoimiin perustuvan maksun. LSS-lain (Laki tuesta ja palvelusta määrätapauksissa) mukaan annetut tukitoimet ovat maksuttomia.

Haluatko tietää lisää?

Katso sundsvall.se

Valita päätöksestä (ruotsiksi) / Överklaga beslut
Maksut ja taksat
Taloudellinen tuki
Epäily lapsen kaltoinkohtelusta
Päihteiden väärinkäyttö
Lähisuhdeväkivalta

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.